Senior Emil Online med prof Christian Ekberg, kärnkemi

Christian kommer att tala om

Nytt och aktuellt om kärnkraft

torsdagen den 10 juni kl 18:00

Kärnkraften är långt ifrån uträknad som energikälla, även om många politiker påstår motsatsen. Om t.ex Sverige och Tyskland ska avstå från fossil energi och samtidigt avveckla kärnkraften kommer vi inte att kunna leverera all den elenergi som kommer att behövas. 
Nya forskningsresultat verkar mycket lovande för att en mer resurseffektiv kärnkraft i mindre moduler ska kunna lösa dessa problem.

Christian kommer att presentera dagsläget och möjligheterna för framtiden.

Länk till zoom-aktiviteten: 
 https://zoom.us/j/92730129556?pwd=NzFWQ3JZTE4rVVozU1g0SzNHQmNUQT09