SeniorEmil-ia: Christian Ekberg, Nytt och aktuellt om kärnkraft

Christian Ekberg, Nytt och aktuellt om kärnkraft

CING Stockholm Senioremil-ia

Torsdagen den 3 februari kl 17 är det dags för nästa senioremil-ia. Denna gång via Zoom.

Christian Ekberg, Professor i kärnkemi och professor i industriell materialåtervinning. Har jobbat inom strålningsfältet sedan 1992, främst med kärnavfallsfrågor. Från början med frågor kring slutförvaret men numera handlar det om resursproblematiken, återvinning av kärnavfall och Gen IV system för kraftproduktion.

“Kärnkraften är det energislag som är omgärdat med en stor mängd missförstånd och direkta felaktigheter.

Under detta föredrag skall jag försöka gå igenom några vanliga vanföreställningar rörande kärnkraft och vad man möjligen kan göra i framtiden för att säkerställa pålitlig, storskalig och koldioxidsnål energiproduktion.“

Hur och var

På grund av rådande restriktioner håller vi denna gång till på Zoom

TID: kl. 17 torsdagen den 3 februari 2022
PLATS: Zoomlänk skickas efter anmälan

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen

Anmälan
Facebook icon Website icon