SPEX och KALAS: Chalmersspexet Bob 2019 presenterar ”Marie Antoinette”

Vi har nöjet att inbjuda Chalmerister och andra glada människor till 
                                    SPEX och KALAS
på Figarosalen, Halmstads Teater, fredagen den 22 november kl. 18.30

Chalmersspexet Bob 2019 presenterar ”Marie Antoinette” 

Det efterföljande Spexkalaset avnjutes i klassiska Festsalen på Halmstad Teater.
I väntan på att Spextruppen tågar in i festlokalen bjuds Kalasgästerna på sedvanlig sminkdrink.
Därefter inleds Spexkalaset med nubbe och öl/vatten till förrätten, ömsom vin, ömsom vatten till
varmrätten samt kaffe med kaka och punsch eller avec. Allt detta åtföljs av sång och gyckel av nya
och gamla Spexare. – Bildspel med Spexbilder och Sponsorreklam visas också.

Prix:    
Spexet kostar 270 kr; gratis för rullstolsburna; allt inklusive förköpsavgift;
Kalaset kostar 380 kr med drink, mat, vatten, ett glas vin, kaffe&kaka;
Dryckesbiljett för vin/snaps/punsch/avec/cider à 60 kr köps före/under Kalaset.

Biljetter till Spex, Kalas och dryck kan Du redan nu rekvirera genom
Inbetalning till vårt Plusgiro-konto nr 44 96 49-3 senast den 29 oktober!
Vår kassör ser då till att biljetterna levereras till Dig per post senast 18 november.

Efter den 29 oktober säljs endast biljetter till Spex, ej till Kalas och drycker.
För Dig som inte vill förlänga nöjet genom att gå på Kalas eller helt enkelt har svårt att
bestämma Dig i tid, så finns möjlighet att köpa Spexbiljetter via Ticket Master eller på 
Turistbyrån vid Lilla Torg i Halmstad à 305 kr (inkl. seviceavgift). 
Dessa platser ligger dock längre bak i salongen. Allmänheten får köpa från 4 november. 
Antalet platser är begränsat, så ”först till kvarn …..” gäller både till Spexet och Kalaset.
                                                                                                                                                                                                                   
Mun till mun. Rekommendera Spexet till vänner – en välfylld salong höjer stämningen!

Klädsel: Gärna lite festligare.

Information om Spexet hittar du på hemsidan
alternativt på Facebook Chalmersspexet Bob

Varmt välkomna önskar den teknikkulturtraditionsinriktade STYRELSEN!

Chalmersska Ingenjörsföreningen är en ideell organisation och Hallandsavdelningens 
eventuella överskott går till utdelande av stipendier till examensarbeten på Högskolan 
i Halmstad (i samband med UTEXPO)

Chalmersska Ingenjörsföreningen                              Ordförande: Ulf Johansson     tel.: 070-5149288 
 Hallandsavdelningen                                                 Vice ordf.: Staffan Claesson    tel.: 0703-278590 
 adresser:                                                                    Kassör: Bengt Johansson     tel.: 070-5821196    
 ordf:     Uppnora 352, Knutsgård, 305 77 Getinge     Sekreterare: Hans-Erik Eldemark tel.: 070-8442838
 kassör: Aron Skantz väg 11,  302 72 Halmstad         Klubbmästare:Kenth Olsson    tel:  070-6121404
                                                                                    Suppleant: Pontus Lindström    tel.: 070-8660402
 e-post:    halland@cing.chalmers.se                         Suppleant: Bengt Tönsgård    tel.: 070-4616066
 postgiro:     44 96 49-3                                              Suppleant:Arne Hansson    tel.: 070-2994920