Studiebesök och Årsmöte Skåne Örestad

Den 18 oktober gör lokalavdelning Skåne Örestad studiebesök på Max IV/ ESS i Lund. Besöket är redan fulltecknat.

Årsmötet hålles därefter kl 19 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27. Till årsmötet är alla välkomna. 
Om du inte fått handlingar en vecka före mötet, anmäl dig på skane@cing.chalmers.se eller tfn 0708 220373.