Studiebesök på Karlstads Energi Hedenverket

Information om anläggningarna med efterföljande rundvandring.

När: Onsdagen den 20 november kl 17:30

Var: Samling utanför porten till Hedenverket i Karlstad

Kostnad: Besöket är kostnadsfritt för medlemmarna

Anmälan:  Skicka anmälan med namn till föreningens e-postadress: cing.varmdal@gmail.com snarast möjligt.

Antalet platser är begränsat så dröj inte för länge med din anmälan!