Här skall finnas en trevlig presentation av styrelsen.