Ordförande: Erik Ruhe (E73)
Sekreterare: -
Kassör: John-Olof Berggren (E66)
Sexmästare:  -
Suppleant: Ingemar Elfwing (E69)
Suppleant: Lars Jägersand (E64)
Hedersledamot: Svante Silvén (M59)