Ordförande: Patricia Edvardsson  (I 00)
V. ordförande: Erik Ruhe (E 73)
Sekreterare: Heleri Berlokko
Kassör: Thomas Otto (K 71)
Sexmästare:  -
Suppleant: Nicklas Gustavsson (I 97)
Suppleant: Maria Gustafsson
 

Vakanser tillsätts senare