Tidigare stipendiater

 2019

För 18 år sedan startade Per-Anders Träff, M82, och Lars Ragnar Nerelius, M80, arrangemanget ”Rädda Ägget” riktat mot femte klassare. I år slog man deltagarrekord med 2790 unga entusiaster. Förutom de drygt 30-talet studenter som hjälpte till varje dag var nyheten i år att alumner från Chalmersska Ingenjörsföreningen ställde upp. Detta är ett lysande exempel på hur alumner och teknologer tillsamman hjälper till och tryggar Chalmers framtid.
Genom sitt stora engagemang och envishet har våra stipendiater drivit på detta för Chalmers så viktiga evenemang, och detta ibland i motvind och  med bristande stöd från oss i Chalmersfamiljen.
Det är därför en stor ära för oss i Jubileumskommittén att få överlämna detta Jubileumspris till två eldsjälar. 

 2018

Måns Medin & Arne Billestedt


Styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfond tilldelar 2018 års stipendie till två eldsjälar bakom mentorskapsprogram på Chalmers, Måns Medin studerande vid M-sektionen och Arne Billestedt, alumn E-76.

Måns Medin har med ett stort engagemang och driv startat igång ett mentorskapsprogram på maskinteknologsektionen som knyter samman teknologer och alumner. Programmet har reedan ett 30-tal mentorpar. Alumnerna får en naturlig koppling tillbaka till Chalmers och teknologerna får stöd och tillgång till erfarenhet under sin utbildning.

Arne Billestedt är årets andra stipendiat som med en stor vilja samt engagemang främjar ett mentorprogram som kopplar nya studerande på E-sektionen med alumner med några års arbetslivserfarenhet. Genom ett Mottagnings-mentor program får nya studenter någon de alltid kan vända sig till och skapar därmed en större trygghet i det nya Chalmerslivet. Måns och Arne tilldelas var sitt stipendie om 10 000 kr.

2017

Jens Pettersson tilldelas Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfonds Stipendium 2017 för sitt engagemang, tålmodighet samt stark drivkraft i sann Chalmersanda under sin chalmerstid för att ha bidragit till att lyfta fram den styrka som finns i gemenskapen hos chalmerister både under och efter tiden på Chalmers. 

Speciellt uppmärksammas Jens idoga och outtröttliga arbete att förena både alumner och studenter att förverkliga projektet ”Kårhus på landet”. Han har sammanfogat Chalmerister i alla åldrar för att bidra till storstuge-projektet och en uppgradering av ett unikt rekreationsområde som ger dagens chalmerister en tillflyktsort från studier och arbetsliv. Jens har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att stärka nätverket mellan alumner och studerande. 

Utdelningen skedde den 13 maj i Aula Medica, KI, Stockholm i samband med Stockholms lokalavdelnings 100 års jubileum.

2016

Styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningns Jubileumsfond har beslutat tilldela Jennie Larsson, M07, och Stephanie Regnér, teknolog, 2016 års stipendium med motiveringen, -”för ett gediget och ambitiöst genomfört arbete, med syftet att få studenter och alumni att mötas i både professionellt nätverkande och sociala aktiviteter. De har därmed bidragit till att kamratlivet på och runt Chalmers fortsatt att utvecklas på ett positiv sätt”. 

Genom att tidigt under studietiden stimulera och etablera kontakter mellan utexaminerade Chalmerister och de som ännu inte tagit examen, fortsätter Chalmersnätverket att utvecklas. Ett nätverk som varar livet ut, och som är bärare av den speciella Chalmersandan. 
Jennie och Stephanie har både tillsammans, och var och en för sig, initierat aktiviteter under studietiden som på ett ypperligt sätt bidragit till att stärka samhörigheten på Chalmers. De har också medverkat till att öka kontaktytan mellan teknologer och alumner i ett olika sammanhang. 
De bärkraftiga initiativen fortsätter att utvecklas, till gagn för Chalmers studenter, Chalmersska Ingenjörsföreningen, och Chalmers.

Jennie och Stephanie har på ett förtjänstfullt sätt stärkt Chalmersandan, och får dela lika på 2016 års stipendium om 10 000 kr.

2015

Styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfond har beslutat tilldela Andreas Eklöf, Z01, 2015 års stipendium med motiveringen, -” Andreas Eklöf tilldelas, som representant för medarbetare på Inobi, 2015 års Jubileumsstipendium för sitt starka engagemang att utveckla Chalmers studenters fritidsanläggning i Härryda.

Insatserna med att utveckla och skapa en vision för området, ett kårhus på landet, har utgjort grunden för projektet och dess genomförande. Anläggningen är ett givet utflyktsmål under nollperioden och fortsätter sedan att vara en välbesökt rekreationsplats under hela studietiden. Gåvan ”Visionen om ett kårhus på landet” beskriver hur anläggningen ska vidareutvecklas och användas, och Andreas Eklöf har genom sin medverkan i projektet på ett förtjänstfullt sätt stärkt Chalmersandan.”

2014

Detta år delades det, i brist på fungerande styrelse, inte ut något stipendium.

2013

Folke Hjalmers, för att med aldrig svikande energi och under många år ha arbetat för att skapa broar mellan olika Chalmersintressenter och dessutom varit delaktig bl.a. i olika insamlingar. 

Samtidigt tilldelas Jonas Otterheim och Johan Svensson ett stipendium för att ha grundat organisationen Global Internships vars syfte är att skapa praktik- och arbetsplatser i Kina.

2012

Oscar Isacson, för sitt engagemang att öka kontaktytorna mellan studerande och yrkesverksamma tekniska fysiker genom sin roll som alumniansvarig i föreningen FARM och som medansvarig för en mötesplats på Internet för F:are i alla åldrar

2011

Chalmers Segelsällskap, ChSS, för att de visat att teknologer och alumni kan samlas runt ett gemensamt intresse och sällskapets engagemang för att göra studentsegling till en naturlig mötesplats särskilt här på Västkusten.

Emil Tisell, ordförande, representerade föreningen vid prisutdelningen.

2010

Peter Alehammar, för sitt aldrig sinande engagemang inom Chalmers och Chalmers Studentkår för chalmeristens och Chalmersandans bevarande och utveckling. Samtidigt tilldelades Philip Larsson ett likadant stipendium för sitt gestaltande av William Chalmers och på så sätt uppmärksamma och personifiera skolans historia.

2009

Robert Falck, för att han tagit initiativ till att “Chalmeristmiddagar” införs och blir ett bestående inslag under välkomnandet av nya chalmerister.