Styrelse Lokalavdelning Väst 2020

Ordförande
Peter Tengelin, M73
Telefon: +46 708 771 479

Ledamot

Daniel Fjällborg, Kfkb 18

Telefon + 46 703 979 832

Kassör

Matilda Halldén, Z18

Telefon + 46 767 776 872

Eventansvarig
Arne Billestedt, E76
Telefon: +46 761 113 740

Sekreterare & Informationsansvarig
Johan Tärbo, E86
Telefon: +46 723 700 758

Klubbmästare

Sofia Alexandersson, M18

Telefon: + 46 738 412 140

 

Ledamot
Ordf. Senior-Emil

Svante Bergö, F68
Telefon: +46 733 22 33 99

 

Mail till lokalavdelning Väst är cing.vast@gmail.com

Presentation av styrelsen

Peter Tengelin, M73, Ordförande

Uppväxt i Halmstad. Under studietiden aktiv inom studentkåren, bl.a. som sexmästare i FestU. Sedan gick livet vidare först inom shipping och senare försäkringsbranschen. Förutom CING ägnar jag mig nu åt volontärarbete inom IM, Individuell Människohjälp. I styrelsen sedan 2017.

Arne Billestedt, E76, Eventansvarig

Inledde studentkarriären på Chalmers som fanbärare och senare Kompendiesekreterare i E-teknologstyrelsen. Senare 2e VO inom KS 75/76 med fokus på arbetsmarknads- och praktikfrågor. Den professionella karriären har skett inom IT-världen och hos företag som IBM och Siemens. Som mentor inom MEDIT försöker jag ge tillbaka lite av det Chalmers en gång gav mig. Privat är det fokus på barnbarn, sommarstället i Bohuslän och att hålla kroppen i trim. 

Daniel Fjällborg, Kfkb 18,

Är från och går under namnet Kiruna. Läser nu lärande och ledarskap. Spexfantast som varit aktiv i bl.a. Vera-spexet i 5 år och är nu vice ordförande, Spexmästare, i uppstarten av det nya Chalmersspexet 2020.

Matilda Halldén, Z18,

På dagarna kvalitetssäkrar jag autonoma logistiksystem och på kvällar bakar jag bröd. Har engagerat mig mycket i studentlivet och brinner för arbetsmarknadsfrågor. Jag gillar människor, att lära mig nya saker och att läsa.

Sofia Alexandersson, M18,

Leder ett team konsulter som stöttar några av Sveriges största medtech och life science företag med biomekaniska analyser. Uppvuxen på den svenska landsbygden omgiven av djur och natur. Blir motiverad av att arbeta med engagerade personer som vill vara med och göra skillnad.

Johan Tärbo, E86, Informationsansvarig

Kommer från Rockmetropolen Hultsfred där jag var med i starten av Rockparty innan Elektro Chalmers Göteborg lockade. Sedan 1986 bosatt i Trollhättan där jag jobbade på Saab i 25 år. Därefter startat konsultbolag som blev uppköpt av AFRY där jag jobbar nu. Urgamle i lokalstyrelsen - har varit med sedan starten 2007.

Svante Bergö, F68, Ledamot samt Ordförande i Senior-Emil

Ordförande i Studentkåren 1965 och spexdirecteur 1966. Efter jobb i industrin och sedan gymnasielärare ”tillbaka” på Chalmers som redaktör för Chalma Mater band 7, ordförande i Rickard Wilson Sällskapet (fatilarkalkyl) och Senior-Emil. Pianist i några band, ofta synlig och hörbar på Wijkanders (SWINGX).