Styrelse Lokalavdelning Väst 2024
 

Lars Stålheim, Fd83 – Ordförande
+46 709 87 48 97

Mitt fokus: Avdelning Väst ska vara värdefull för både nya och gamla chalmerister.

Lockades till Chalmers av studieupplägget, festkulturen och forskningsnivån. Aktiv både inom studentkåren, sektionen och linjenämnden där bl.a. utformningen av D-sektionen fortfarande bär mina spår.
Projektledning på Ericsson i Mölndal har sedan fört mig över hela jordklotet. Likaså har kunskaperna kommit väl till pass i O-ringen och mindre idrottstävlingar här hemma.

Fred Andersson, EoP24 - Ledarskapsnätet

Mitt fokus: Skapa kontaktytor för yngre och äldre Chalmerister för nöje, kunskap och livslångt engagemang.

Studerande på Entrepreneurship and Business deisgn. Och har varit engagerad inom styrelsearbete, arbetsmarknadsfrågor, orkester och kårledning under Chalmers-tiden. Jag är ursprungligen från Halmstad där jag gärna spenderar tid på sommaren. Till vardags spenderar jag gärna tiden med klättring och brädspel. Alternativt i naturen eller på cykeln i de flesta väder.

Caroline Lilja, E04 - Avancezklubben

Mitt fokus:   Vill vara med och bidra till alumners fortsatta kunskapsresa genom en värdeskapande koppling till Chalmers som en kreativ miljö.

1999 flyttade jag till Göteborg från Småland och började på Chalmers med drömmen om att bli ingenjör. Chalmerstiden gav intellektuella utmaningar, vänner för livet och en verktygslåda för framtiden.
Arbetslivet med grund som ingenjör har gett mig många möjligheter med stor variation, inom Volvo och nu på Swegon. Det ger också en stor möjlighet att påverka den framtid vi vill skapa.

Fritiden spenderar jag helst med familjen, vänner, våra får och hund.

Joakim Vijil, K81 - Avancezklubben

Mitt fokus:  Att arbeta för ett hållbart, miljöbaserat och klimartsmart samhälle.

Är mest intresserad av naturvetenskapliga ämnen, men även sport; främst hockey, fotboll och basketboll. Arbetar gärna i organisationer, även idéella.

Lovisa Berglund, E24 - Sekreterare

Mitt fokus: Att skapa en plats där alumner och studenter trivs i varandras sällskap och kan skapa nytta genom att ha roligt.

Flytta från Sunne i Värmland för att börja studera elektroteknik på Chalmers och blev gent förälskad i gemenskapen. Det bästa med Chalmers är att man får ta vara på både sin "vuxna" sida och sin "barnsliga" sida. Har varit aktiv i bl.a. E6, LoB och Kårledning. På fritiden går jag ofta på stand-up (vilket finns många möjligheter till i Göteborg) och gillar att vara ute i skogen och jaga med hund. Gillar förändring och när saker händer!

Mats Bergh, E92 - Kassör
 

Mitt fokus:  

Är intresserad av resor, röra på mig som alpin skidåkning, båtande och regelbundet GYM

Claes Berlin  E 74 - Hållbarhetsnätet

Mitt fokus:  Att verka för ingenjörers aktiva engagemang i en positiv och demokratisk samhällsutveckling.

Började på Chalmers samma år som människan tog sina första steg på månen och arbetat med kvalitetsutveckling inom ”rocket science”, den internationella rymdverksamheten under hela mitt verksamma yrkesliv. Parallellt med detta verkat som lärare på universitet och högskolor inom verksamhets- och organisationsutveckling i en roll jag benämner såsom ”human engineering”.
Trivs i mitt gamla lotshus på en ö längts ut i havsbandet, att ta en tur i min gamla merca-cab samt göra upplevelseresor ute i vår värld. Har nu som senior, dels tagit en del uppdrag inom näringslivet samt sökt mig till föreningslivet och ideellt arbete såsom detta i vårt eminenta CING, vidare även inom ”EWB - Ingenjörer utan gränser”, Hembygdsförening och Ö-råd på Käringön.
Njuter i gott sällskap med vänner av natur, musik, mat och dryck gärna ute vid Västkustens klippor.

Svante Bergö, F68 – Ordf. Senior-Emil
+46 733 22 33 99

Mitt fokus: Senior-Emil, hemsidan och jazzkvällar på Wijkanders.
Primus Fatilaris i Rickard Wilson Sällskapet

Webmaster för "Senior-Emils morgonpepp"

Tidigare kårordförande och spexdirecteur (60-talet). Krönte mina industriella äventyr med gymnasielärare i Ma, Fy och Data. Hängiven amatörjazzpianist och pianostämmare.

Mail till lokalavdelning Väst är cing.vast@gmail.com