Styrelse Lokalavdelning Väst 2018

Ordförande
Peter Tengelin, M73
Telefon: +46 708 771 479

Sekreterare
Sean Hoang, BT12

Kassör
Claes Rehmberg, M75
Telefon: +46 705 372 161

Eventansvarig
Arne Billestedt, E76
Telefon: +46 761 113 740

Kommunikationsansvarig
Johan Tärbo, E86
Telefon: +46 723 700 758

Ledamot
Ordf. Senior-Emil

Svante Bergö, F68
Telefon: +46 733 22 33 99

 

 

Mail till lokalavdelning Väst är cing.vast@gmail.com

Presentation av styrelsen

Peter Tengelin M73, Ordförande

Från Chalmers Studentkår som sexmästare i FestU, ordförande i PU och fullmäktige gick livet vidare först inom shipping och därefter försäkringsbranschen. Förutom CING ägnar jag mig nu åt volontärarbete i IM, Individuell Människohjälp och studier i Astronomi. Har just investerat i en racercykel, Trek Emonda ALR 4, så nu börjar en ny karriär.

Sean Hoang BT12, Sekreterare

Var med i Chalmers Asien kontor (CITO) och bedrev verksamheten där, vilket ledde till att jag ville stanna kvar i Asien och påbörjade min karriär på Qoros som en ”change management” konsult. Var även en aktiv medlem i CING Shanghai under min tid i Kina. Jobbar för närvarande på CEVT med verksamhetsutveckling inom R&D. 

Claes Rehmberg M75, Kassör

Tidigare på SKF i 40 år, sista tio åren som koncernkvalitetschef. Varit med i Cing Västs styrelse några år, varav sista året som ordförande. Åker skidor och spelar golf.

Arne Billestedt E76, Eventansvarig

Inledde studentkarriären på Chalmers som fanbärare och senare Kompendiesekreterare i E-teknologstyrelsen. Senare 2e VO inom KS 75/76 med fokus på arbetsmarknads- och praktikfrågor. Den professionella karriären har skett inom IT-världen och hos företag som IBM och Siemens. Som mentor inom MEDIT försöker jag ge tillbaka lite av det Chalmers en gång gav mig. Privat är det fokus på barnbarn, sommarstället i Bohuslän och att hålla kroppen i trim. 

Johan Tärbo E86, Informationsansvarig

Kommer från Rockmetropolen Hultsfred där jag var med i starten av Rockparty innan Elektro Chalmers Göteborg lockade. Sedan 1986 bosatt i Trollhättan där jag jobbade på Saab i 25 år. Därefter startat konsultbolag som blev uppköpt av ÅF där jag jobbar nu. Urgamle i lokalstyrelsen - har varit med sedan starten 2007.

Svante Bergö F68, Ledamot samt Ordförande i Senior-Emil

Ordförande i Studentkåren 1965 och spexdirecteur 1966. Efter jobb i industrin och sedan gymnasielärare ”tillbaka” på Chalmers som redaktör för Chalma Mater band 7, ordförande i Rickard Wilson Sällskapet (fatilarkalkyl) och Senior-Emil. Pianist i några band, ofta synlig och hörbar på Wijkanders (SWINGX).