Vera Sandberg - Sveriges första kvinnliga ingenjör

2017 är det 100 år sedan som Sverige fick sin första kvinnliga ingenjör, Vera Sandberg. Teknisk utbildning på den här tiden var vigt åt männen och när den då 19-åriga Vera Sandberg antogs 1914 var hon enda kvinna bland cirka 500 män som studerade på Chalmers. Något som måste ha väckt en stor uppmärksamhet på den tiden.

Att vara ensam kvinna på ett tekniskt lärosäte vid den här tiden kan inte alltid ha varit en lätt tillvaro, något som en av hennes dikter visar.

På labbis jag kladdar
På CS jag labbar
Går bra, går bra
gubbarna buga
å grabbarn truga
Hurra, Hurra!
Jag brygger sulfat
lagar ej mat
Ger katten i disken
Men själv tar jag risken
Ty världen blir vår
När kvinnan blir fri

1917 examinerades hon från Chalmers som Sveriges första kvinnliga ingenjör. Vera Sandberg dog 84 år gammal, på julafton 1979. Idag kan man se spåren av henne på Chalmers där hon bland annat fått gett namn åt Vera Sandbergs allé, Chalmersspexet Vera, Team Vera i Eco-marathon, det nystartade Café Vera och en luftballong i Chalmers ballong corps.

Vera Sandberg får staty i Vera Sandbergs allé

Statyn "Veras laboration" placerades i Vera Sandbergs allé 2019.

Vera Sandberg är en fantastisk förebild för dagens unga, hon hade modet att gå sin egen väg för att nå sina mål. Teknik och naturvetenskap är för alla och Vera gick i bräschen för att bredda ingenjörsrollen. Idag lyfter ingen ögonbrynen för att en kvinna läser till ingenjör och mångfalden bland Chalmers studenter är stor. Utmaningen ligger numera i att öka ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap i stort och säkra vår konkurrenkraft framåt.

Chalmers vill med konstens hjälp inspirera betraktaren att våga följa sina drömmar och utmana begränsande normer.
 

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

https://skbl.se/en/article/VeraSandberg