Hallandsavdelningens årsmöte 11 maj 2020 blev ett historiskt möte via det digitala konferensverktyget Zoom som en följd av den världsomfattande Covid-pandemin.

Vid årsmötet omvaldes undertecknad Ulf Johansson, CIV83, TeknlicA86, till ordförande, Hans-Erik Eldemark, CIE77, omvaldes till sekreterare och Kenth Olsson, CIM74, omvaldes till klubbmästare. Staffan Claesson CIV77 omvaldes till vice ordförande och Bengt Johansson, CIV69, omvaldes som kassör. Till suppleanter i styrelsen omvaldes Pontus Lindström, IngM92, Bengt Tönsgård CIM75 och Arne Hansson ArkA79.

 

UTEXPO-mässan 2020. Prisutdelning. Vår sedvanliga prisutdelning till Högskolans i Halmstads Utvecklings-ingenjörer ägde rum den 4 juni. Priskommitténs kriterium vid bedömningen var som vanligt:  En ”Aha-upplevelse med knorr”. Priskommittén bestående av Bengt Johansson V69, Nils-Ola Eklund M74 och Kent Olsson M74 belönade följande projekt:

Första pris, bestående av en påse digitaliserade guldpengar, gick till projektet Generativa dämpare utfört av Max Ackermann och Kevin Håkansson. Aha-upplevelsen var att de hittat en tidigare ej utnyttjad energi. Knorren var att det nu blir positivt att köra på ojämna vägar.

Andra pris, bestående av en påse digitaliserade guldpengar, gick till projektet Secure Embrace utfört av Lisa Blomstrand och Jack Wilhelmsson. Aha-upplevelsen var att de slagit ihop två befintliga system till ett nytt system. Knorren var att det hårda har blivit mjukt.

 

Bidrag till Avancons. Hallandsavdelningen har under 2020 bidragit med 4 lokalrapporter författade av vår ordförande Ulf Johansson (V83). Avancons nr 1-2020, Avancons nr 2-2020, Avancons nr 3-2020 och Avancons nr 4 2020.

 

Styrelsemöten. Styrelsen har under 2020 haft följande protokollförda möten: 7 april, 11 maj (konstituerande styrelsemöte), 10 augusti, 31 augusti och 2 november.

 

Hallandsavdelningens hemsida har uppdaterats. Under året har Hallandsavdelningens hemsida uppdaterats så att den följer moderföreningens rekommenderade standard. Även uppstädning av E-postadresser har gjorts.

 

Strategimöte ersatte Jönköpingsmötet. Den 29 augusti hölls ett digitalt strategimöte arrangerat av moderföreningen som ersättare till det under många år traditionella Jönköpingsmötet. Vid strategimötet diskuterades den föreslagna sk äskningspotten. Kommunikationspolicy och värdegrund diskuterades.

 

Digital föreställning 7 november av Chalmersspexet Carl von Linné. Årets höjdpunkt i Halmstad 2020 fick på grund av den omfattande pandemin detta år 2020 ersättas av en digital föreställning 7 november. Hallandsavdelningen stöttade initiativet genom att sponsra arrangemanget med 5000SEK.

 

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande Ulf Johansson, V83

Vice ordförande Staffan Claesson, V77

Kassör Bengt Johansson, V68

Sekreterare Hans-Erik Eldemark, E77

Klubbmästare Kenth Olsson, M74

Suppleant Arne Hansson, A79

Suppleant Bengt Tönsgård, M75

Suppleant Pontus Lindström, IngM92


 

Vårt motto är att vi ska ha KUL.