Virtuell öhlprovning med CING Stockholm  

Efter en mycket uppskattad virtuell ölprovning tidigare i år planerar vi nu en omprovning den 17 maj. 

Temat är givet men mer detaljer kommer snart.