Årsmöte i lokalavdelning Skåne Örestad

Årsmöte i lokalavdelning Skåne Örestad år 2019

Årsmöte 2019 hålls eftermiddagen den 8 november i Kockum Fritids konferenslokal nr 3, Västra Varvsgatan 8 i Malmö..

Som inledning planeras en presentation av företaget Kockums, en viktig del av Malmös industri-historia, från den stora varvs-tiden fram till dagens specialisering på ubåtar.
Efter presentationen serveras kaffe o frallor

Årsmötet börjar därefter och är öppet för alla medlemmar, ingen anmälan krävs.  Särskild kallelse med handlingar kommer att sändas ut.

Efter årsmötet kan man avnjuta en cognacs-provning, vilket dock kräver särskild anmälan. I kallelsen till årsmötet kommer mera detaljer kring detta arrangemang.

Efter kort förflyttning till restaurang BON ICI avslutas dagen med
Gåsamiddag, för dem som vill hålla på de skånska traditionerna.

Detaljerad inbjudan och kallelse till årsmötet kommer att sändas ut i mitten av oktober.

 

För Styrelsen för Lokalavdelning Skåne Örestad.

Mats-Åke Hugoson E 59
Ordförande