Halland

 
Foto Bengt Johansson 2020

Lokalavdelning Halland

Observera att kallelser alltid skickas ut via e-post så för att inte missa någon info, gå in på Medlemskap / Adressändring och uppdatera era uppgifter.

Chalmersspexet Carl von Linné 6 november på Halmstad Teater INSTÄLLT 

Tyvärr måste vi meddela er medlemmar att höstens arrangemang på Halmstads Teater fredagen 6 november 2020 med Chalmersspexet Carl von Linné i Figarosalen och efterföljande Kalas i Festsalen är INSTÄLLT pga pågående pandemi.  Vi beklagar detta men planerar att istället erbjuda er Chalmersspexet Carl von Linné via livestream från RunAn på Chalmers lördag 7 november 2020 kl 17 OBS ändrad tid.

Anmälan om intresse att se föreställningen digitalt lämnas via e-post senast 30 oktober 2020 till vår kassör Bengt Johansson som därefter kommer att skicka er inloggningsuppgifter via e-post.  Epost: halland@avancez.se 

Vi planerar redan nu även för att under nästa år åter ta upp Chalmersspextraditionen  i Halmstad genom att be er att i kalendern notera:

SPEX och KALAS  Halmstads Teater, fredag 12 november 2021 kl.18.30.  

Nya Chalmersspexet kommer då att presenteras. Efter Föreställning i Figarosalen blir det Spexkalas i Festsalen.

Varmt välkomna då önskar den teknikkulturtraditionsinriktade STYRELSEN!

Chalmersspexet Marie Antoinette på Halmstad Teater 2019-11-22

Prisutdelning på Högskolan i Halmstad 2020-06-05

Vid vår sedvanliga prisutdelning till Högskolan i Halmstads Utvecklingsingenjörer var priskommitténs kriterium vid bedömningen som vanligt: En ”Aha-upplevelse med knorr”. Priskommittén bestående av Kent Olsson M74, Bengt Johansson V69 och Nils-Ola Eklund M74 granskade alla förslag samt genomförde interjuver med de mest intressanta bidragen helt via digitala möten och belönade följande projekt: 

Första pris, bestående av en påse digitaliserade guldpengar, gick till projektet Generativa dämpare utfört av Max Ackermann och Kevin Håkansson
Aha-upplevelsen var att de hittat en tidigare ej utnyttjad energi. Knorren var att det nu blir positivt att köra på ojämna vägar.

CINGHallands Priskommitté fr v Kenth Olsson, Bengt Johansson och Nils-Ola Eklund i zoom-samtal med förstapristagarna fr v Kevin Håkansson och Max Ackermann

 

Andra pris, bestående av en påse digitaliserade guldpengar, gick till projektet Secure Embrace utfört av Lisa Blomstrand och Jack Wilhelmsson
Aha-upplevelsen var att de slagit ihop två befintliga system till ett nytt system. Knorren var att det hårda har blivit mjukt.

Andrapristagarna Lisa Blomstrand och Jack Wilhelmsson.

 

Årsmöte måndagen 2020-05-11

Ett historiskt helt digitalt årsmöte i Zoom. Det planerade studiebesöket på Stena Recycling fick ställas in på grund av corona-restriktionerna.
Hela styrelsen omvaldes: Ulf Johansson, CIV83, TeknlicA86, till ordförande, Hans-Erik Eldemark, CIE77, till sekreterare, Kenth Olsson, CIM74, till klubbmästare, Staffan Claesson, CIV77, till vice ordförande och Bengt Johansson, CIV69, till kassör. Till suppleanter i styrelsen omvaldes Pontus Lindström, IngM92, Bengt Tönsgård, CIM75 och Arne Hansson ArkA79.

Verksamhetsberättelse 2019

Hallandsavdelningens årsmöte 28 maj kombinerades med 5G-seminarium på Digit1
i anslutning till HMS Hassbjer Micro Systems lokaler på Stationsgatan 37 i Halmstad.
Seminariet med korta rubriken 5G inleddes av Jacob Mannerstråhle Technology leader,
HF Domain, BNEW DNEW PDU RA RP& Lund. Ericsson som talade under rubriken
5G in general and in mmWave. Vi fick en god inblick i den explosionsartade utveckling
man ser inom trådlös datakommunikation och den starka efterfrågan på allt högre
överföringskapacitet. Jens Jakobsen, Labs Development Manager HMS Networks,
talade vidare under rubriken The benefits of 5G in the factory och visade på flera
tillämpningar av 5G och trådlös kommunikation för robotar inom industrin.

Årsmötesförhandlingarna hölls i Digit1s lokaler i direkt anslutning till seminariet.
Vid årsmötet omvaldes undertecknad Ulf Johansson, CIV83, TeknlicA86, till ordförande,
Hans-Erik Eldemark, CIE77, omvaldes till sekreterare och Kenth Olsson, CIM74, omvaldes
till klubbmästare. Staffan Claesson CIV77 omvaldes till vice ordförande och Bengt
Johansson, CIV69, omvaldes som kassör. Till suppleanter i styrelsen omvaldes Pontus
Lindström, IngM92, Bengt Tönsgård CIM75 och Arne Hansson ArkA79.
Efter årsmötesförhandlingarna serverades smörgåstårta&öl samt kaffe&kaka.

UTEXPO-mässan 2019. Prisutdelning. Vår sedvanliga prisutdelning till Högskolans i
Halmstads Utvecklings-ingenjörer ägde rum den 5juni. Priskommitténs kriterium vid
bedömningen var som vanligt:
En ”Aha-upplevelse med knorr”. Priskommittén bestående av Bengt Johansson V69,
Nils-Ola Eklund M74 och Kent Olsson M74 belönade följande projekt:
Första pris, bestående av ett guldkuvert med lite kosing, gick till projektet ReFend utfört
av Alexander Antonsson och Rasmus Lötbom. Aha-upplevelsen var att man hittat en
lösning på ett kommande problem. Knorren var att rökaren har både cigaretter och askkopp
med sig.
Andra pris, bestående av ett guldkuvert med lite kosing, gick till projektet D4Active utfört
av Sofia Possfelt och Alfred Bertilsson. Aha-upplevelsen var att man tittat på en
högteknologisk insulinpump som varit dåligt anpassad för användaren.
Knorren var att man bara byter den lilla plastbiten och inte kastar elektroniken.

Bidrag till Avancons. Hallandsavdelningen har under 2019 bidragit med 3 lokalrapporter
författade av vår ordförande Ulf Johansson (V83). Avancons nr 2-2019, Avancons nr 3-2019
och Avancons nr 4 2019.

Styrelsemöten. Styrelsen har under 2019 haft följande protokollförda möten:
1 april, 28 maj (konstituerande styrelsemöte), 27 augusti, 23 september och 16 december.

Chalmersspexet Bob Marie Antoinette
Årets höjdpunkt i Halmstad
2019 blev Chalmersspexet Bob ”Marie Antoinette” som spelades
upp i Figarosalen på Halmstad Teater fredagen 22 november 2019 inför en i det närmaste
fullsatt salong. Spexet anlände tidigt till Teaterns lastbrygga så att den traditionsenliga
lunchen med pyttipanna, i år enbart vegetarisk pytt, kunde intas i Teaterns stora foajé.
Under lunchsittningen följde bordsvisor och gyckel från både årets ensemble och gyckeljouren.
Traditionsenligt framförde lokalföreningens kassör Bengt Johansson Fysiken och
Spexarna sjöng Svarta vinbärs.
Vid kvällens föreställning fick vi uppleva ett välskrivet spex, en jämnt välsjungande och
väldansande ensemble med sällsam tajming, en välljudande orkester som tillsammans
utmynnade i en fantastisk föreställning.
På det efterföljande spexkalaset i den intilliggande festsalen på Teatern deltog våra välgörare
med gäster, våra medlemmar i Hallandsavdelningen med sällskap samt flera av våra vänner
från Skåne och intilliggande lokalföreningar. Förutom goda drycker bjöds gästerna laxröra på
spisknäcke till förrätt, Högrevsbourguignon med tryffelmos som huvudrätt samtidigt som det
till de sedvanligt goda dryckerna sjöngs bordsvisor.
Till efterrätt serverades kladdkaka med vispgrädde att avnjutas under den alltid lika
uppskattade underhållningen vid middagen, spexarnas gyckel. Lokalavdelningen fick
detta år uppleva ett speciellt tack för arrangemanget då alla spexarna mycket innerligt
och ¨nära¨ framförde sången Kom du ljuva hjärtevän.

Spexarna tackar CINGH-styrelsen med sång 'Kom du ljuva hjärtevän' 2019-11-22


I lokalföreningens styrelse ser vi med tacksamhet några ständigt återkommande välgörare som
i år utökats med några nya tillkommande. Utan våra välgörare skulle arrangemanget inte vara
möjligt. Vi såg även detta år fler medlemmar i salongen och på kalaset liksom fler allmänt
intresserade av denna förstklassiga amatörmusikteaterföreställning.

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande Ulf Johansson, V83
Vice ordförande Staffan Claesson, V77
Kassör Bengt Johansson, V68
Sekreterare Hans-Erik Eldemark, E77
Klubbmästare Kenth Olsson, M74
Suppleant Arne Hansson, A79
Suppleant Bengt Tönsgård, M75
Suppleant Pontus Lindström, IngM92

Vårt motto är att vi ska ha KUL.

Halland

Prisutdelning på Högskolan i Halmstad 2020-06-05

Halland

Årsmöte måndagen 2020-05-11

Kontakta oss

Bengt Johansson, V68, kassör

0705 82 11 96
halland@avancez.se