Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare

Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare (GfCS) är en intresseförening inom Chalmersska Ingenjörsföreningen. Föreningens ändamål är att som en kamratlig sammanslutning för skeppsbyggare, utexaminerade vid Chalmers tekniska högskola, verka för

  • att skeppsbyggnadsutbildningen vid Chalmers hålles vid liv,
  • att samla medlemmarna till nytta och nöje,
  • att verka för att uppnå ideella och professionella mål i skeppsbyggarens intresse.

     

Särskilt skall föreningen verka för goda kontakter mellan skeppsbyggeristuderande vid Chalmers och utexaminerade för att bibehålla professionell kompetens och vid behov bistå med hjälp till anställningar inom skeppsbyggerinäringen för att därigenom bevara kunskap om modernt skeppsbyggeri, att utöva sin verksamhet genom olika arrangemang såsom föredrag, diskussioner och samkväm och att i verksamheten dra nytta av modern kommunikationsteknik, att understödja Chalmersska Ingenjörsföreningens verksamhet.

Mer information