Samverkan

Chalmersska Ingenjörsföreningen samverkar med övriga aktörer inom den större Chalmers-familjen med en gemensam uppgift och ett gemensamt intresse att stärka Chalmers varumärke. Beroende på hur många parter som medverkar i olika aktiviteter pratar vi om 2C, 3C eller 4C.

Den vanligaste samverksansformen är det vi kallar 3C. I denna ingår de tre enheterna Chalmersska Ingenjörsföreningen, Chalmers tekniska högskola och Chalmers Studentkår.

Samverkan sker på olika sätt och regelbundet träffas representanter från de tre enheterna för att diskutera och samordna olika verksamheter och aktiviteter.