Senior-Emil

Vi välkomnar mogna chalmerister i alla åldrar och
från hela världen!

Första tisdagen i varje månad ses vi på Wijkanders (Vera Sandbergs allé 5)
Ev. ändringar av datum meddelas i god tid.  (T.ex 12 november i st.f. 5 november 2019)

En liten film om Senior-Emil

Ulf Malmstens föredrag om åldrande (2017-04-04)

Limerickar (uppdaterad jan. 2020, bokstavsordning förnamn)

 

Kommande månadsmöten våren 2020 - se nedan och kalendariet på huvudsidan.

4 februari  3 mars   7 april     5 maj

Detaljerat program utsändes per mail till registrerade medlemmar och annonseras här
ca 14 dagar innan mötet.