Senior-Emil

Vi välkomnar mogna chalmerister i alla åldrar!

2024  på Wijkanders:
6  februari
5  mars
9  april   (OBS!)
7  maj
3 september
1oktober
5 november
3 december

Se vidare under Aktuellt --> Aktiviteter 

Inspelade Senior-Emil från ZOOM-tiden:
https://avancez.se/nyhet/lankar-till-inspelade-zoom-event-cing-vast

Alla nedanstående fotosamlingar innehåller allt väsentligt i föredragens illustrationer!


Foton från våren 2022:
1 februari    (Christian Öjmertz: Precisionsskärning med vatten)
1 mars         (Anders Nordelöf: Elektrifiering av transportsektorn)
5 april          (Julia Ravanis: Meningen i universums mörker)
3 maj           (Hans Pohl: Vätgas och bränsleceller)
Bestyrelsens studieresa till Stenstorp/Hornborgasjön

Foton från hösten 2022:
6 september  (Karin Nyquist: Hållbart byggande)
4 oktober       (Lars Larsson: Flygande jollar)
1 november   (Lars O Ericsson och Bengt Berglund: Järn och stål)
6 december   (Spexafton)  Se och lyssna på alla audiovisuella godbitar!

Foton från våren 2023:
7 februari       (Cecilia Berlin:   Hjärnan i arbete)
7 mars           (Paul Welander: World of Volvo)
4 april            (Affe Almstedt    Music Engineering)
2 maj             (Svante Bergö   Giftormar)

Foton från hösten 2023:
5 september  (Erik Hallgren   Göteborgs Hamn)
3 oktober       (Anna Eckerstig     GoCo City)
7 november   (Per Delsing         Kvantdatorer)
5 december   (Spexafton)     Se och lyssna på alla audiovisuella godbitar!

Foton från våren 2024:
6 februari      (Daniel Langkilde  AI )
5 Mars          (Göran Sällfors    Göteborgs undre värld)
9 april           (Inger och Bo Sundström   Seglingsäventyr)
7 maj             (Johan Ek Weis    Grafen - bakgrund och tillämpningar)
    
Bestyrelsen:

BergöSvanteF68Ordförande
LejdströmCarl-OlofV61 
MellquistSvenM56 Hedersmedlem
PeterssonCiggeV73 
SkogsbergIngerA70Sekretös
SturegårdClaesF67 
StöllmanLars-ErikV74 Fotograf
ÅkerströmTomasE67 


Limerickar (uppdaterad maj 2023, bokstavsordning förnamn)

En liten film om Senior-Emil

Detaljerat program utsändes per mail till registrerade medlemmar och annonseras här
ca 14 dagar innan mötet.