Senior-Emil

Vi välkomnar mogna chalmerister i alla åldrar!

2023  på Wijkanders:

7  februari
7  mars
4  april
2  maj
23 maj   (ZOOM)  Här finns Olles presentation!

5 september
3 oktober
7 november
5 december

Se vidare under Aktuellt --> Aktiviteter 

Inspelade Senior-Emil från ZOOM-tiden:
https://avancez.se/nyhet/lankar-till-inspelade-zoom-event-cing-vast

Alla nedanstående fotosamlingar innehåller allt väsentligt i föredragens illustrationer!

Foton från hösten 2021:
7 september   (Max Ortiz Catalan: Tankestyrning av proteser)
21 september (Ulf Svanberg: Näringsrik mat i Afrika)
5 oktober        (Thomas Darholm: Nya förbindelser över och under älven)
2 november   (Göran Grimvall: Fysikaliska fenomen i konstverk)   
7 december   (Spexgyckel)  Se och lyssna på alla audiovisuella godbitar!
             

Foton från våren 2022:
1 februari    (Christian Öjmertz: Precisionsskärning med vatten)
1 mars         (Anders Nordelöf: Elektrifiering av transportsektorn)
5 april          (Julia Ravanis: Meningen i universums mörker)
3 maj           (Hans Pohl: Vätgas och bränsleceller)
Bestyrelsens studieresa till Stenstorp/Hornborgasjön

Foton från hösten 2022:
6 september  (Karin Nyquist: Hållbart byggande)
4 oktober       (Lars Larsson: Flygande jollar)
1 november   (Lars O Ericsson och Bengt Berglund: Järn och stål)
6 december   (Spexafton)  Se och lyssna på alla audiovisuella godbitar!

Foton från våren 2023:
7 februari       (Cecilia Berlin:   Hjärnan i arbete)
7 mars           (Paul Welander: World of Volvo)
4 april            (Affe Almstedt    Music Engineering)
2 maj             (Svante Bergö   Giftormar)

Foton från hösten 2023:
5 september  (Erik Hallgren   Göteborgs Hamn)

Bestyrelsen:

Bergö Svante F 68 Ordförande
Lejdström Carl-Olof V 61  
Mellquist Sven M 56  Hedersmedlem
Petersson Cigge V 73  
Skogsberg Inger A 70 Sekretös
Sturegård Claes F 67  
Stöllman Lars-Erik V 74  Fotograf
Åkerström Tomas E 67  


Limerickar (uppdaterad mars 2023, bokstavsordning förnamn)

En liten film om Senior-Emil

Detaljerat program utsändes per mail till registrerade medlemmar och annonseras här
ca 14 dagar innan mötet.