Om oss

Chalmersska Ingenjörsföreningen

Chalmersska Ingenjörsföreningen är något ganska unikt i vårt land. Föreningen bildades 1907 och är sedan drygt ett sekel den sammanhållande länken för chalmerister över hela världen och den största Alumniföreningen i Sverige. Då vår verksamhet knyter an till historien vi bär har vi behållit den gamla stavningen av Chalmersska, men vi blickar samtidigt framåt mot nya utmaningar och nästa generations ingenjörer som vi vill hjälpa ut i världen, och stavar därför Ingenjör med modern svensk stavning.

Från första paragrafen i våra stadgar går bland annat att läsa att Chalmersska Ingenjörsföreningens ändamål är att som en kamratlig sammanslutning av dem som utexaminerats från Chalmers tekniska högskola, verka för att främja gemensamma intressen och angelägenheter och till diskussion framlägga frågor därom, att hålla kontakt mellan utexaminerade och ännu icke utexaminerade chalmerister. Föreningens verksamhet omfattar aktiva lokalavdelningar, föreläsningar, en egen tidning (Avançons), seniorträffar, mentorskap, årliga vårfester, golftävlingar m.m. Vi publicerar varje år även en katalog med samtliga examinerade ifrån Chalmers. Genom allt detta ger Chalmersska Ingenjörsföreningen oanade möjligheter för sina medlemmar - både socialt och professionellt. Utöver detta delar vi även ut den prestigefyllda Gustaf Dalén-medaljen till minne av den berömde uppfinnaren och nobelpristagaren.

Idag består föreningen av ca 13.000 aktiva medlemmar spridda i stora delar av världen.
 

Kontakta oss

info@avancez.se 

 

Chalmersska Ingenjörsföreningen
Chalmers tekniska högskola AB
412 96 Göteborg, Sweden

 

031-772 47 80