Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfondsstipendium

För att nominera eller ansöka om Jubileumsfondsstipendium

Har du eller någon du känner gjort något för att stärka kontakten mellan studenter och alumner? Samlat in pengar till ett kårhus i Härryda? Varit med och utvecklat något annat forum där chalmerister kan utbyta erfarenheter? Då kanske det är ni som är värda ett stipendium på 10 000 kronor!

För att nominera dig själv eller någon annan, skicka in din nominering till CINGs jubileumsfond. Du kan nominera en eller flera studenter eller alumner genom att använda Nomineringsformuläret. För nästa års nominering dvs 2022 kan du använda Nomineringsformuläret. 

Stipendiet kan tilldelas en individ/grupp eller splittras på flera individer/grupper vid samma tillfälle.

Stipendiater 2021

 

Ellen Andréasson har under sina nästa fem år som student på Chalmers på flera sätt engagerat sig i projekt som på olika väg förenar Chalmerister. Ellen har varit med arrangerat mentorskapsprogrammet Pepp för gymnasieelever, varit studentambassadör för företag och arbetat för att utveckla kontakten mellan Chalmersstudenter och yrkesaktiva inom Ingenjörer Utan Gränser. Hennes engagemang täcker hela spannet och visar det potentiella nätverk som kan bildas, hela vägen från blivande, till nuvarande och utexaminerade Chalmerister.
 

Henrik Gunnerlings engagemang är en viktig bidragande faktor till att IKEAs närvaro på Chalmers har blivit allt mer tydlig och självklar. Genom att styra fokus mot studentsamverkan, i form av allt ifrån examensarbeten till deltagande i evenemang så som CHARM och Camp Vera har Henrik bidragit till att stimulera kontakt mellan Chalmers nuvarande studenter och utexaminerade alumner.

Stipendiater 2020

Ewa & Johan

Årets Jubileumsstipendium tilldelas Johan Hodges Dexner, studerande td18 & Ewa Leth, alumn F88

Johan Hodges Dexner
"Det gångna året har Johan tagit ett nytt steg i alumni-verksamheten för de studerande på Teknisk Design. Genom ett mentorsskapsprogram för mastersstuderande har han sett till att de får extra stöttning sin sista tid på Chalmers av engagerade alumner, som i sin tur dessutom får ett starkare band till Chalmers. Trots lågkonjunktur där företag bortprioriterat samarbeten med arbetsmarknadsgrupper kämpade Johan hårt för att hitta en form där teknologer får kontakt med arbetslivet."

Ewa Leth
"Under en lång tid har Ewa arbetat hårt för att upprätthålla kontakt mellan alumner och studenter, där hennes genuina engagemang syns framför allt i arbetet hon lagt och fortfarande lägger på Chalmersspexet. I över 20 år har hon varit en stor stöttepelare, inte bara för sittande spexare och vid formandet av det nya Chalmersspexet, utan även vid nyuppsättningar som involverar alumner och ger de studerande en möjlighet att knyta kontakt med äldre Chalmerister."

Utdelning av stependiet sker senare under året 2020. 

Stipendiater genom tiderna

För samtliga tidigare stipendiater, se särskild sida

 

Om Jubileumsfonden

Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfond instiftades i samband med föreningens 100-årsjubileum 2007 för att uppmuntra chalmeristernas engagemang i sin skola, att bygga nätverk mellan studerande chalmerister och alumner samt att generellt verka för att främja Chalmersandan. Gemensamt för alla stipendiater är att de bidragit till gemenskapen mellan olika generationer av Chalmerister.

Jubileumsfondens styrelse vill varmt tacka alla er som bidragit med finansiering till fondens startkapital. Ni har möjliggjort att vi kan lyfta fram de goda exempel på de personer som arbetar aktivt med att stärka banden mellan gamla och nya chalmerister.

Jubileumsfonden styrs av en egen stadga.
 

Kontakt

Stipendiemottagare utses enhälligt av styrelsen för jubileumsfonden. Styrelsen väljs för två år i taget och består för 2020 av: 

  • Hanna Jörlen, ordförande
  • Sven-Erik Svensson 
  • Jenni Nordborg
  • Johan Wennerbeck, Studenkårens representant 
  • Helena Tellberg, Moderföreningens representant

 

För att kontakta styrelsen, skicka ett mail till jubileumsfond@avancez.se