Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfondsstipendium

CINGs Jubileumsfond instiftades i samband med föreningens 100-årsjubileum 2007 för att uppmuntra chalmeristernas engagemang i sin skola, att bygga nätverk mellan studerande chalmerister och alumner samt att generellt verka för att främja Chalmersandan. Jubileumsfonden styrs av en egen stadga.

Vi har genom de hittills utdelade stipendierna visat att de kan gå till en teknolog eller alumni, till en eller flera samma år, till bra initiativ eller fortgående engagemang alternativt till en grupp eller snarare ett sällskap. Det är på intet sätt främmande att en anställd kan erhålla ett förutsatt att engagemanget sträckt sig långt utöver vad man rimligen kan begära. Gemensamt för alla är att de verkat för att utveckla Chalmersandan som ger oss så stora möjligheter och respekt för skolans verksamhet.
 

För att nominera eller ansöka om Jubileumsfondsstipendium

För att ansöka om Jubileumsfondens stipendium, gå till våra dokument (marknadsblad för 2019 samt checklist for nomination_2019) och läs på och fyll i blanketten

Bidrag

Jubileumsfondens styrelse vill varmt tacka alla er som bidragit med finansiering till fondens startkapital. Ni har möjliggjort att vi kan lyfta fram de goda exempel på de personer som arbetar aktivt med att stärka banden mellan gamla och nya chalmerister, samt att stärka Chalmersandan.

Utdelning

Vet du någon eller några som har gjort en speciell insats för att främja Chalmersandan under det senaste året/åren och/eller särskilt bidragit till att stimulera kontakten mellan studenter och alumner på Chalmers? Nominera i så fall denne/dessa och motivera varför, så har hon eller han chansen att bli 10 000 kronor rikare. Styrelsen kan fritt välja om några delar stipendiet eller om flera skall delas ut samma år.

Stipendium 2019

För 18 år sedan startade Per-Anders Träff, M82, och Lars Ragnar Nerelius, M80, arrangemanget ”Rädda Ägget” riktat mot femte klassare. I år slog man deltagarrekord med 2790 unga entusiaster. Förutom de drygt 30-talet studenter som hjälpte till varje dag var nyheten i år att alumner från Chalmersska Ingenjörsföreningen ställde upp. Detta är ett lysande exempel på hur alumner och teknologer tillsamman hjälper till och tryggar Chalmers framtid.
Genom sitt stora engagemang och envishet har våra stipendiater drivit på detta för Chalmers så viktiga evenemang, och detta ibland i motvind och  med bristande stöd från oss i Chalmersfamiljen.
Det är därför en stor ära för oss i Jubileumskommittén att få överlämna detta Jubileumspris till två eldsjälar. 

 

Stipendium 2018

Måns Medin & Arne Billestedt


Styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfond tilldelar 2018 års stipendie till två eldsjälar bakom mentorskapsprogram på Chalmers, Måns Medin studerande vid M-sektionen och Arne Billestedt, alumn E-76.

Måns Medin har med ett stort engagemang och driv startat igång ett mentorskapsprogram på maskinteknologsektionen som knyter samman teknologer och alumner. Programmet har reedan ett 30-tal mentorpar. Alumnerna får en naturlig koppling tillbaka till Chalmers och teknologerna får stöd och tillgång till erfarenhet under sin utbildning.

Arne Billestedt är årets andra stipendiat som med en stor vilja samt engagemang främjar ett mentorprogram som kopplar nya studerande på E-sektionen med alumner med några års arbetslivserfarenhet. Genom ett Mottagnings-mentor program får nya studenter någon de alltid kan vända sig till och skapar därmed en större trygghet i det nya Chalmerslivet. Måns och Arne tilldelas var sitt stipendie om 10 000 kr.

Stipendium 2017

Jens Pettersson tilldelas Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfonds Stipendium 2017 för sitt engagemang, tålmodighet samt stark drivkraft i sann Chalmersanda under sin chalmerstid för att ha bidragit till att lyfta fram den styrka som finns i gemenskapen hos chalmerister både under och efter tiden på Chalmers. 

Speciellt uppmärksammas Jens idoga och outtröttliga arbete att förena både alumner och studenter att förverkliga projektet ”Kårhus på landet”. Han har sammanfogat Chalmerister i alla åldrar för att bidra till storstuge-projektet och en uppgradering av ett unikt rekreationsområde som ger dagens chalmerister en tillflyktsort från studier och arbetsliv. Jens har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att stärka nätverket mellan alumner och studerande. 

Utdelningen skedde den 13 maj i Aula Medica, KI, Stockholm i samband med Stockholms lokalavdelnings 100 års jubileum.

För samtliga tidigare stipendiater, se särskild sida.

Kontakt

Stipendiemottagare utses enhälligt av styrelsen för jubileumsfonden. Styrelsen väljs för två år i taget och består för 2019 av: 

  • Hanna Jörlen, ordförande
  • Peter Alehammar 
  • Janna Hempel 
  • Johan Wennerbäck, Studenkårens representant 
  • Angelica Gylling, Moderföreningens representant. 

För att kontakta styrelsen, skicka ett mail till jubileumsfond@cing.chalmers.se