Ledning

För att sköta föreningens verksamhet finns det många involverade och engagerade individer, inte minst på våra olika lokalavdelningar. Det är svårt att överblicka alla dessa men många av dem finns presenterade på de olika lokalavdelningarnas sidor. Här kommer en sammanställning på vilka som är involverade i moderföreningens arbete.

Styrelsen 2023

Paul Welander

Ordförande:

Paul Welander, M83
paul.welander [at] cing.se

Anders Edvinsson

Vice ordförande:

Anders Edvinsson, E82
0760-10 65 95
anders.edvinson [at] cing.se

Roger Nordman

Kassör:

Roger Nordman, K98 o TekndrK05
073-533 55 65
roger.nordman [at] gmail.com

Helena Bergström Pilo

Sekreterare:

Helena Bergström Pilo, F88
070-820 50 28
helena.bergstrom.pilo [at] cing.se

Ingela Niklasson Björn

Klubbmästare:

Ingela Niklasson Björn, K83 o TekndrK05
0730-57 52 30
ingela.niklasson.bjorn [at] cing.se

Birgitta Tideström Dahllöf

Ledamot:

Birgitta Tideström Dahllöf, KF84
072-143 70 07
birgitta [at] dahllof.nu

Placeholder

Ledamot:

Magnus Pettersson, AT15
0705 - 88 79 47
magnus.pettersson [at] cing.se

Placeholder

Ledamot:

Catrin Lindberg, K22
0723 - 82 47 05
catrin.a.lindberg [at] gmail.com

Sebastian Ringqvist

Ledamot:

Sebastian Ringqvist, I23
0730 - 34 66 34
sebastian.ringqvist [at] gmail.com

Kansli

Inger Berntsson

Administratör:

Inger Berntsson
Tel 031-772 47 80
info [at] avancez.se

Revisorer

Placeholder

Auktoriserad Revisor:

Rickard Carli, BDO

Placeholder

Lekmannarevisor:

Leif Danielsson, M79

Placeholder

Suppleant:

Anna Aspgren, M88

Valkommittée

Placeholder

Karin Glader, K11

Placeholder

Linnea Lindau, Z02

Placeholder

Gabriella Gatenholm, M16

Placeholder

Lars Stålheim, F83

Placeholder

Dennis Norman, M21