Ledning

För att sköta föreningens verksamhet finns det många involverade och engagerade individer, inte minst på våra olika lokalavdelningar. Det är svårt att överblicka alla dessa men många av dem finns presenterade på de olika lokalavdelningarnas sidor. Här kommer en sammanställning på vilka som är involverade i moderföreningens arbete.

Styrelsen 2023

Ordförande: 
Paul Welander, M83 
paul.welander [at] cing.se

 

 

 

 
Vice ordförande: 
Anders Edvinsson, E82 
0760-10 65 95 
anders.edvinson [at] cing.se

Kassör: 
Roger Nordman, K98 o TekndrK05
073-533 55 65

roger.nordman [at] gmail.com 

Sekreterare: 
Helena Bergström Pilo, F88           
070-820 50 28
helena.bergstrom.pilo [at] cing.se

 

Missing media item.

Klubbmästare: 
Ingela Niklasson Björn, K83 o TekndrK05            
0730-57 52 30          
ingela.niklasson.bjorn [at] cing.se

Ledamot: 
Birgitta Tideström Dahllöf, KF84
072-143 70 07
birgitta [at] dahllof.nu

 

Ledamot: 
Magnus Pettersson, AT15 
0705 - 88 79 47
magnus.pettersson [at] cing.se
 

 

Kansli

Administratör:
Inger Berntsson
Tel 031-772 47 80
info [at] avancez.se

Revisorer

  • Auktoriserad Revisor: Rickard Carli, BDO
  • Lekmannarevisor: Leif Danielsson, M79
  • Suppleant: Anna Aspgren, M88

     

Valkommittée:

  • Karin Glader, K11
  • Linnea Lindau, Z02
  • Gabriella Gatenholm, M16
  • Lars Stålheim, F83