Ledning

För att sköta föreningens verksamhet finns det många involverade och engagerade individer, inte minst på våra olika lokalavdelningar. Det är svårt att överblicka alla dessa men många av dem finns presenterade på de olika lokalavdelningarnas sidor. Här kommer en sammanställning på vilka som är involverade i moderföreningens arbete.

Styrelsen 2020

Ordförande: 
Paul Welander, M83 
paul.welander@cing.se

Vice ordförande: 
Thomas Olsson, M81 
0708-65 17 10 
thomas.l.olsson@toolresult.se

Kassör: 
Angelica Gylling, BT18 
0760-56 07 65
angelica.gylling@hotmail.com

Sekreterare: 
Anders Edvinsson, E82            
0760-10 65 95 
anders.edvinson@hotmail.com

Klubbmästare: 
Sofie Franzén, I17            
0727-25 68 56          
sofiefranzen91@gmail.com

Ledamot: 
Karin Glader, K11 
0705-665576 
karin.glader@gmail.com

Ledamot: 
Martin Bergek, F96 
070-814 46 36 
martin.bergek@gmail.com

Ledamot: 
Jörgen Sjöberg, K84 & TekndrK91           
0705-14 28 77 
jorgen.sjoberg@chalmers.se

Projektledare Entreprenörsklubben Avancez
Gunilla Jalbin, BT03
0723 -10 17 77
gunilla.jalbin@gmail.com

 

 

Kansli

Administratör:
Inger Berntsson
Tel 031-772 47 80
info@avancez.se

Revisorer

 • Auktoriserad Revisor: Karin Eriksson Grant Thornton Sweden AB 
 • Lekmannarevisor: Leif Danielsson, M79
 • Suppleant: Mikael Gyllenhammar, E86

   

Valkommittée:

 • Peter Jakobsson Hellqvist , Kb03
 • Angelica Fors, K18
 • Roger Nordman, K98 o TekndrEoM05
 • Linnea Lindau, Z02
 • Gabriella Gatenholm, M16
 • Adjungerad Lars Stålheim, F83