Ledning

För att sköta föreningens verksamhet finns det många involverade och engagerade individer, inte minst på våra olika lokalavdelningar. Det är svårt att överblicka alla dessa men många av dem finns presenterade på de olika lokalavdelningarnas sidor. Här kommer en sammanställning på vilka som är involverade i moderföreningens arbete.

Styrelsen 2018

Ordförande: 
Olof Karlsten, E80 
0767-918010 
chairman@cing.se

Vice ordförande: 
Thomas Olsson, M81 
0765-53 41 20 
thomas.l.olsson@volvo.com

Kassör: 
Axel Jarenfors, F12 
0722-20 71 17
axel.jarenfors@gmail.com

Sekreterare: 
Anders Edvinsson, E82            
0760-10 65 95 
anders.edvinson@hotmail.com

Klubbmästare: 
Ida Larsson, HI M16            
0766-10 33 14            
Idalar3@gmail.com

Ledamot: 
Karin Glader, K11 
0705-665576 
karin.glader@chs.chalmers.se

Ledamot: 
Martin Bergek, F96 
070-814 46 36 
martin.bergek@gmail.com

Ledamot: 
Tommy Svensson, F95            
070-560 86 71 
tommy.svensson@ieee.org

Ledamot: 
Sofie Peters, I16
0708-43 90 53 
sofie.peters@live.se

 

 

Kansli

Inger Berntsson Administratör
Tel 031-772 47 80, avancez@cing.chalmers.se

Revisorer

  • Auktoriserad Revisor: Lars Magnus Frisk, Lindebergs Grant Thornton AB 
  • Lekmannarevisor: Anders Eriksson, F74
  • Suppleant: Mikael Gyllenhammar, E86

     

Valkommittée:

  • Birgitta Tideström Dahllöf, K84
  • Björn O. Albrektson, M69
  • Jennie Larsson, M07 
  • Jonas Rothen, K98
  • Peter Jakobsson Hellqvist , Kb03