Ledning

För att sköta föreningens verksamhet finns det många involverade och engagerade individer, inte minst på våra olika lokalavdelningar. Det är svårt att överblicka alla dessa men många av dem finns presenterade på de olika lokalavdelningarnas sidor. Här kommer en sammanställning på vilka som är involverade i moderföreningens arbete.

Styrelsen 2022

Ordförande: 
Paul Welander, M83 
paul.welander [at] cing.se

 

 

 

 
Vice ordförande: 
Anders Edvinsson, E82 
0760-10 65 95 
anders.edvinson [at] cing.se

Kassör: 
Helena Tellberg, V94 
070-659 91 79
helena.tellberg [at] cing.se Sekreterare: 
Helena Bergström Pilo, F88           
070-820 50 28
helena.bergstrom.pilo [at] cing.se

 

Klubbmästare: 
Ingela Niklasson Björn, K83 o TekndrK05            
0730-57 52 30          
ingela.niklasson.bjorn [at] cing.se

Ledamot: 
Elvir Dzanic, SjöFTL05 
0722-55 81 36
elvir.dzanic [at] cing.se

Ledamot: 
Miki Swahn, I19/D19 
0764 - 92 20 07
miki.swahn [at] cing.se

Ledamot: 
Jörgen Sjöberg, K84 & TekndrK91           
0705-14 28 77 
jorgen.sjoberg [at] cing.se

Ledamot: 
Magnus Pettersson, AT15 
0705 - 88 79 47
magnus.pettersson [at] cing.se
 

 

Kansli

Administratör:
Inger Berntsson
Tel 031-772 47 80
info [at] avancez.se

Revisorer

  • Auktoriserad Revisor: Rickard Carli, BDO
  • Lekmannarevisor: Leif Danielsson, M79
  • Suppleant: Anna Aspgren, M88

     

Valkommittée:

  • Roger Nordman, K98 o TekndrEoM05
  • Karin Glader, K11
  • Linnea Lindau, Z02
  • Gabriella Gatenholm, M16
  • Lars Stålheim, F83