Tillblivelsen

I Chalma Mater Band III (1904-1926) kan man läsa följande:

"Inför ingenjörsföreningens tillkomst

Elevkåren vill bli med

Vid elevkårens sammanträde den 28 februari 1907 diskuterades frågan: Vore det inte önskligt, att, om en Chalmers ingeniörsförening bildades, det lämnades tillfälle för eleverna i högsta avdelningen att få bli medlemmar i denna förening som en särskild avdelning. 

Alla voro eniga om att det för eleverna skulle vara av stort värde om de fick närvara vid föreningens föredrag och diskussioner och att en anhållan härom borde göras till den blivande ingeniörsföreningen.

Några ansåg att denna framställning borde göras av CS och ej av elevkåren men slutligen beslöts genom röstning att saken skulle handhas av hela elevkåren. På förslag av hr S. Petersson uppdrogs sålunda åt förtroenderådet att till stiftarna av ingeniörsföreningen ingå med framställning härom."

"Chalmersska Ingeniörsföreningen bildad

Stadgar antagna

Vid sammanträde den 2 och 20 mars 1907 antogs stadgar för Chalmersska Ingeniörsföreningen.
  Föreningens ändamål skall vara att genom en kamratlig sammanslutning mellan från CTI utexaminerade ingeniörer av alla åldrar verka för att främja och till diskussion framlägga gemensamma intressen och angelägenheter samt att med upplysning biträda såväl platssökande föreningsmedlemmar som praktiksökande elever vid CTI, ävensom att åt industriidkare och andra arbetsgivare lämna anvisningar på lämpliga ingeniörer."

Några viktiga händelser i Ingenjörsföreningens utveckling

1984

Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelas Chalmersmedaljen. Chalmersmedaljen instiftades år 1948 till 200-årsminnet av William Chalmers födelse. Medaljen tillägnas den, vilken genom intresse och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling. Chalmersmedaljörerna utses av Chalmers styrelse på förslag av rektor.

Motiveringen: "​Chalmersska Ingenjörsföreningen bildades i mars 1907 som "en kamratlig sammanslutning mellan från Chalmers utexaminerade ingenjörer av alla åldrar". Bland de ursprungliga ändamålen kan noteras "att främja och till diskussion framlägga gemensamma intressen och angelägenheter samt att med upplysning biträda såväl platssökande föreningsmedlemmar som praktiksökande elever vid Chalmers".

Föreningen har varit utomordentligt livskraftig och initiativrik. Den har skapat moderförening i Göteborg, åtta svenska lokalavdelningar och en lokalavdelning i USA med Canada. Den har instiftat Gustaf Dalén-medaljen till hedrande av förtjänstfull teknisk verksamhet, den har på olika sätt stött lovande chalmersforskare, den har grundat Club Avancez som en mötesplats för äldre och yngre chalmerister. Med gåvor har den bidragit till högskolans förskönande. Den utger i år den 77:e årgången av sin Katalog över nu levande civilingenjörer, arkitekter, teknologie licentiater och doktorer med examen från Chalmers. Den har med erfarenhet, råd och ekonomisk hjälp stött Chalmers Studentkår.

Med generositet och värme har Chalmersska Ingenjörsföreningen lämnat oskattbara bidrag till högskolans nära gemenskap med sina forna och nuvarande elever, till dess anseende och självständighet och till dess konstnärliga utsmyckning."

Jubileumsåret 2007 

2007 firade Chalmersska Ingenjörsföreningen stort när vi då fyllde 100 - utan att bäras på en skottkärra ut! Det lär vi inte göra 2107 heller även om många av oss inte kommer att få uppleva 200-årsfesten.

Fredag från förmiddag till sen sittning (408 bilder)
Lördag förmiddag (123 bilder)
Lördag Götaplatsen (103 bilder)
Lördag Bankett (402 bilder)
Lördag Bankett - studiobilder (58 bilder)

Bilderna tagna av CFFC, Chalmers Film och Foto Committé

Lördag Götaplatsen och bankett (36 bilder)  (Foto: Johan Tärbo fd. CFFC)