Rickard Wilson Sällskapet

Rickard Wilson-Sällskapet med ändamålet att hedra och vårda minnet av den sanne chalmeristen. Speciellt är det sällskapets uppgift att vårda Institutionen för Fatilarkalkyl och uppmuntra den till nya, höga mål.

Alla intresserade är välkomna som medlemmar. Medlemsavgiften är 400 kronor per år. Vid anmälan som medlem erhålles automatiskt en rabatt på 75%, så nettoavgiften är 100 kr. Avgiften går bland annat till att möjliggöra stipendier till framgångsrika forskare och experimentatörer inom den Fatilära vetenskapens värld.

För medlemskap, vänligen kontakta sällskapets ordförande (Primus Fatilaris).

Glöm inte scrolla ner!

Svante Bergö

splurisator@fatilar.se

telefon: 0733 22 33 99.

Medlemsavgift: 100 kr
Inbetalning:  till SWISH 123 60 40 869
Vänligen ange namn, telefonnummer och e-postadress.

Vi finns också på Facebook!  Håll humorns fana högt!

 

Dokument