Rickard Wilson Sällskapet

Rickard Wilson-Sällskapet med ändamålet att hedra och vårda minnet av den sanne chalmeristen. Speciellt är det sällskapets uppgift att vårda Institutionen för Fatilarkalkyl och uppmuntra den till nya, höga mål.

Alla intresserade är välkomna som medlemmar. Medlemsavgiften är 400 kronor per år. Vid anmälan som medlem erhålles automatiskt en rabatt på 75%, så nettoavgiften är 100 kr. Avgiften går bland annat till att möjliggöra stipendier till framgångsrika forskare och experimentatörer inom den Fatilära vetenskapens värld.

För medlemskap, vänligen kontakta sällskapets ordförande (Primus Fatilaris).

Glöm inte scrolla ner!

Svante Bergö

splurisator@fatilar.se

telefon: 0733 22 33 99.

Medlemsavgift: 100 kr
Plusgiro: 1178668-8
Vänligen ange namn, telefonnummer och e-postadress.

Vi finns också på Facebook!

 

Årsmöte lördagen den 8 juni

Lördagen den 8 juni  äger årsmötet rum. Start kl 12 i Alf Åkerman, Chalmers Kårhus. (JA Pripps har dessvärre stängt)  så lunch får intas före eller efter.

Handlingar finns här

Stipendium

 

Ett Stipendium kommer att delas ut.

Stipendiet är avsett att främja studentikost/akademiskt skämtlynne med tydlig anknytning till CHALMERS
i den anda, som genom åren har gjort chalmeristen, ung eller gammal,
till en humoristisk, kvicktänkt, slagfärdig, gladlynt, oförarglig och ibland något sprallig skämtare i göteborgarnas ögon.