Skåne-Örestad

Välkommen till Lokalavdelning Skåne-Örestad!

V försöker nå alla våra medlemmar med e-mail, eller om du särskilt begär det, med brev. 
Håll din adress aktuell genom meddelande till skane@cing.chalmers.se !

Nytt år. Dagarna blir längre och ljusare. Chalmeristmöten i sikte.

Det första besöket på UNITI den 4 februari, är dock fulltecknat. Nästa träff är planerad till fredagen den 1 mars då vi ”turar” med Scandline ForSeaferries batteri-färja AURORA.

Mera information och kallelse kommer efter vårt nästa styrelsesammanträde som hålls den 4 februari.

Skåne-Örestad

UNITI, chalmeristmöte 4 feb 2019

Skåne-Örestad

2018-03-01 Massive Entertainment

Skåne-Örestad

Årsmötet 2018

Skåne-Örestad

Kalender

Skåne-Örestad

Stadgar Skåne Örestad

Kontakta oss

skane@cing.chalmers.se

Mats-Åke Hugoson, E 59, ordförande  tel 0708 220373
Bäcka Gård 25592 Helsingborg
Kjell Östlund            E 70, sekreterare      0705 144601
Mikael Hallhagen     K 91, kasssör           0733 363794
CG Beckeman         K 66,                         0705 381800
PO Löfgren              M 82,                        0708 845358