Skåne-Örestad

Välkommen till Lokalavdelning Skåne-Örestad!

Vi försöker nå alla våra medlemmar med e-mail, eller om du särskilt begär det, med brev. 
Håll din adress aktuell genom meddelande till skane@cing.chalmers.se !

 

En Elektrisk start på vårens program

Först besökte vi Elbils-tillverkaren UNITI i Lund

Därefter ”turade” vi med batteridrivna färjan AURORA.
Du kan läsa rapporter från besöken nedan.

Nästa programpunkt blir ett besök i Köpenhamn den  11 april.
En av våra Gustav Dalén medaljörer, bilprofessorn Christer Karlsson,
har inbjudit oss till besök på Copenhagen Business School.

Du får inbjudan per mail och kan anmäla dig på skane@cing.chalmers.se
 

Höstens program börjar också bli klart. Läs under KALENDER!

 


Styrelsen för CING Skåne Örestad.

Skåne-Örestad

BATTERIFÄRJAN HH 2019-03-01

Skåne-Örestad

UNITI, chalmeristmöte 4 feb 2019

Skåne-Örestad

2018-03-01 Massive Entertainment

Skåne-Örestad

Årsmötet 2018

Skåne-Örestad

Kalender 2019

Skåne-Örestad

Stadgar Skåne Örestad

Kontakta oss

skane@cing.chalmers.se

Mats-Åke Hugoson, E 59, ordförande  tel 0708 220373
Bäcka Gård 25592 Helsingborg
Kjell Östlund            E 70, sekreterare      0705 144601
Mikael Hallhagen     K 91, kasssör           0733 363794
CG Beckeman         K 66,                         0705 381800
PO Löfgren              M 82,                        0708 845358