Skåne-Örestad

Välkommen till Lokalavdelning Skåne-Örestad!

V försöker nå alla våra medlemmar med e-mail, eller om du särskilt begär det, med brev. 
Håll din adress aktuell genom meddelande till skane@cing.chalmers.se !

Skånska flaggan

 

Skåne-Örestad
Gåsmiddagen inställd pågrund av för få anmälninar

Gåsamiddagen inställd!

Skåne-Örestad

2018-04-17 Studie av allsköns öl i teori och praktik

Skåne-Örestad

2018-03-01 Massive Entertainment

Skåne-Örestad

2018-09-11 Studiebeök Välinge Innovation

Skåne-Örestad

Kalender

Skåne-Örestad

Stadgar Skåne Örestad

Kontakta oss

skane@cing.chalmers.se

Mats-Åke Hugoson, E 59, ordförande  tel 0708 220373
Bäcka Gård 25592 Helsingborg
Kjell Östlund            E 70, sekreterare      0705 144601
Mikael Hallhagen     K 91, kasssör           0733 363794
CG Beckeman         K 66,                         0705 381800
PO Löfgren              M 82,                        0708 845358