Aktiviteter

Föredrag av 2023 års Gustaf Dalénmedaljör Björn Rosengren

Hur skapar företag innovation och konkurrenskraft i en föränderlig värld
Global

Senior-Emil

Göteborgs undre värld
Väst
Småland-Blekinge

After Work

Alla medlemmar är välkomna, liksom folk som inte är medlemmar.
Norge

Senior-Emil

OBS datum!
Väst
Global
Väst
Global
Väst