Här hittar du dokument som rör verksamheten för moderföreningen.

Mallar och logotyp

Grafisk profil  
mall PowerPoint  
mall Word mall Word med ram 
Logotyp  Emblem

Stadgar

Ingenjörsföreningens stadga. Senast uppdaterad 2022-05-21
Jubileumsfondens stadga. Senast uppdaterad 2016-11-18

Övriga styrdokument

Värdegrund/Foundation of values. Senast uppdaterad  2020-11-11
Integritetspolicy. Senast uppdaterad  2020-12-15

Kommande möten:

Höstmötet 2024-10-19
 

Vårmötet 2024-04-20

Vårmötesprotokollet_signerat
Närvarolista
Dagordning  /  agenda
Verksamhetsberättelse 2023
Årsredovisning 2023
Revisionsberättelse 2023
Revisionsberättelse intern revisor Leif Danielsson
Underlag till diskussion: Stadgan revision
Status på tidigare motioner
Valkommitténs förslag till Revisorer
Förslag till Valkommitté, uppdaterad 240418

 

Höstmötet 2023-10-28

Höstmötesprotokollet_signerat
Närvarolista Höstmötet 20231017

Prel dagordning / Preliminary agenda
Verksamhetsplan för 2024 [Operational plan]
Budget 2024
Valkommitténs förslag till styrelse/Proposal for the election of new board members
Kandidatpresentationer/Candidate presentations
Rapport från valkommitténs arbete
Motion 1
Motion 2 och 3

Vårmötet 2023-06-10

Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2022
Årsredovisningen för 2022
Revisionsberättelse
Revisionsberättelse BDO
Valkommitténs förslag till Revisorer
Valkommitténs förslag till fyllnadsval [Uppdaterad 2023-06-09]
Val Valkommitté
Motion och svar

Vårmötesprotokollet
Närvarolista vid Vårmötet

Tidigare möten:

2022

Här kan du läsa de senaste protokollen från moderföreningens vår- och höstmöten samt årsberättelser och dylikt som behandlats på mötena.

Höstmötet 2022 den 20 november via ZOOM

Prel dagordning
Verksamhetsplan
Rambudget 2023
Förslag till medlemsavgift 2023
Instruktion vid röstning

Valkommitténs förslag
Motion 1, Motion 2, Motion 3, Motion 4, Motion 5, Motion 6

Höstmötets protokoll
Närvaro Höstmötet
Bilaga 4 info från medlemsutskott

 

Vårmöte 2022
Vårmötesprotokoll
Bilaga 1 Närvarolista
Bilaga 2 dagordning
Bilaga 3 Höstmötet 2021 se nedan
Bilaga 4 Verksamhetsberättelse för 2021
Bilaga 5 Årsredovisningen för 2021
Bilaga 6 Revisionsberättelse för 2021

Förslag till Stadgeändring
Valkommitténs förslag 
Motion 1, Motion 2, Motion 3, Motion 4, Motion 5, Motion 6, Motion 7

 

2021

Höstmöte 6 november

Höstmötet
Bilaga 1 Närvarolista
Bilaga 2 Dagordning
Bilaga 3 Vårmötet se nedan
Bilaga 4 Verksamhetsplan 2022
Bilaga 5 Budget 2022
Bilaga 6 Valkommitténs förslag
Bilag 7 Ändring av Jubileumsfondens stadga
Bilaga 8 Motionssvar
 

Vårmöte 18 maj:

2020

Höstmöte 7 november


Vårmöte 27 maj:

 

2019

Höstmöte 9 november 

 

Vårmöte 11 maj:

 

Före 2019