Dokument

Här hittar du dokument som rör verksamheten för moderföreningen.

Stadgar

Ingenjörsföreningens stadga. Senast uppdaterad 21/4 2018.

Jubileumsfondens stadga. Senast uppdaterad 18/11 2016.

Nästa möte

Nästa föreningsmöte är ordinarie höstmöte lördagen den 9 november 2019. Se aktivitet i kalendariet. Motioner skall var inkomna till styrelsen senast den 26 oktober. 
Underlag till Årsmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan 1 vecka före mötet.

2019

Höstmöte 9 november:

Vårmöte 11 maj:

 

Tidigare möten:

Här kan du läsa de senaste protokollen från moderföreningens vår- och höstmöten samt årsberättelser och dylikt som behandlats på mötena. 

2018

Höstmöte 16 november:

 

Vårmöte 21 april:

2017

Höstmöte 17 november:

Vårmöte 13 maj:

Före 2017