Här hittar du dokument som rör verksamheten för moderföreningen.

Stadgar

Ingenjörsföreningens stadga. Senast uppdaterad 2018.-04-21
Jubileumsfondens stadga. Senast uppdaterad 2016-11-18

Övriga styrdokument

Värdegrund/Foundation of values. Senast uppdaterad  2020-11-11
Integritetspolicy. Senast uppdaterad  2020-12-15
Grafisk profil

Nästa möte:

2021

Höstmöte 6 november

Vi kommer rösta om följande Förslag på ändring av jubileumsfondens stadgar.

Tidigare möten:

Här kan du läsa de senaste protokollen från moderföreningens vår- och höstmöten samt årsberättelser och dylikt som behandlats på mötena.

2021

Vårmöte 18 maj:

2020

Höstmöte 7 november


Vårmöte 27 maj:

 

2019

Höstmöte 9 november 

 

Vårmöte 11 maj:

 

2018

Höstmöte 16 november:

 

Vårmöte 21 april:

 

Före 2018