Här hittar du dokument som rör verksamheten för moderföreningen.

Mallar och logotyp

Grafisk profil
mall PowerPoint
mall Word
mall Word med ram 
Logotyp 
Emblem

Stadgar

Ingenjörsföreningens stadga. Senast uppdaterad 2018.-04-21
Jubileumsfondens stadga. Senast uppdaterad 2016-11-18

Övriga styrdokument

Värdegrund/Foundation of values. Senast uppdaterad  2020-11-11
Integritetspolicy. Senast uppdaterad  2020-12-15

Kommande möten:

Höstmötet 2022

Tidigare möten:

Här kan du läsa de senaste protokollen från moderföreningens vår- och höstmöten samt årsberättelser och dylikt som behandlats på mötena.

2022

Vårmöte 21
 

Vårmötesprotokoll
Bilaga 1 Närvarolista
Bilaga 2 dagordning
Bilaga 3 Höstmötet 2021 se nedan
Bilaga 4 Verksamhetsberättelse för 2021
Bilaga 5 Årsredovisningen för 2021
Bilaga 6 Revisionsberättelse för 2021

Förslag till Stadgeändring
Valkommittens förslag 

Motion1
Motion2
Motion 3
Motion 4
Motion 5
Motion 6
Motion 7

 

2021

Höstmöte 6 november

Höstmötet
Bilaga 1 Närvarolista
Bilaga 2 Dagordning
Bilaga 3 Vårmötet se nedan
Bilaga 4 Verksamhetsplan 2022
Bilaga 5 Budget 2022
Bilaga 6 Valkommitténs förslag
Bilag 7 Ändring av Jubileumsfondens stadga
Bilaga 8 Motionssvar
 

Vårmöte 18 maj:

2020

Höstmöte 7 november


Vårmöte 27 maj:

 

2019

Höstmöte 9 november 

 

Vårmöte 11 maj:

 

2018

Höstmöte 16 november:

Vårmöte 21 april:

 

Före 2018