Dokument

Här hittar du dokument som rör verksamheten för moderföreningen.

Stadgar

Ingenjörsföreningens stadga. Senast uppdaterad 21/4 2018.

Jubileumsfondens stadga. Senast uppdaterad 18/11 2016.

Nästa möte

Nästa föreningsmöte är ordinarie höstmöte fredagen den 16 november 2018. Se aktivitet i kalendariet där även finns agenda för höstmöte för lokalavdelning Väst.

Höstmöte fredagen den 16 november 2018:

Dagordning för moderföreningen
Protokoll från Höstmötet för moderföreningen

 

Tidigare möten

Här kan du läsa de senaste protokollen från moderföreningens vår- och höstmöten samt årsberättelser och dylikt som behandlats på mötena. 

2018

Vårmöte 21 april:

2017

Höstmöte 17 november:

Vårmöte 13 maj:

Före 2017