Årsmöte med föredrag i Halmstad


Medlem i Chalmersska Ingenjörsföreningens Hallandsavdelning med respek-tive är välkomna till Högskolan i Halmstad

Föreläsning
AI: Morgondagens hot eller dagens möjlighet
Pontus Wärnestål Professor i Informationsteknologi
Tisdagen 7 maj kl 16 på Högskolan i Halmstad, S-huset, sal S1002

Välkommen till en spännande diskussion om artificiell intelligens (AI). Den här föreläsningen är för alla oavsett tidigare förståelse för AI-teknologier och kommer att avkoda fenomenet AI och visa hur det i tysthet formar våra dagliga liv redan idag. Från personliga Netflix-rekommendationer till hur våra jobb kan påverkas och etiska dilemman till allmänhetens deltagande i utvecklingen av teknologin. Vi kommer att titta på några av de många sätt som AI kan bli vår mest kraftfulla allierade men också på en skrämmande baksida. Tillsammans avmystifierar vi AI, ingen teknisk expertis krävs!  

Lokal blir S1002 på Högskolan i Halmstad, se bifogad karta. Vi samlas 16.00 och inväntar föreläsningen som startar 16.15 och beräknas vara slut kl. 17. 

Årsmöte med Chalmersska Ingenjörsföreningen Halland                  
Tisdagen 7 maj kl 17.30, Högskolan i Halmstad, H3 (höghuset vån 3)

Årsmötesförhandlingar samt kort konstituerande styrelsemöte.                            
Enkel förtäring med fralla och kaffe/te serveras i anslutning till årsmötet.         
Anmälan föreläsning/årsmöte/förtäring till halland@avancez.se senast 1/5 

Och så en viktig påminnelse …………….                                                                                   
Chalmersspexet Gauss 2024 kommer till Figarosalen på Halmstads Teater fredagen 15 november 2024 kl 18 och efter föreställningen blir det sed-vanligt kalas i Teaterns nyrenoverade stora foajé

Varma Chalmersvårhälsningar från den teknikkulturtraditionsinriktade 
STYRELSEN

Chalmersska Ingenjörsföreningen Hallandsavdelningen 
Org nr: 849201-7374    
Ordförande:    Staffan Claesson    tel  070 327 85 90
Vice ordf.:    Ulf Johansson    tel  070 514 92 88
Kassör:    Bengt Johansson    tel  070 582 11 96
Sekreterare:    Hans-Erik Eldemark    tel  070 844 28 38
Klubbmästare:    Bengt Tönsgård     tel  070 461 60 66 
Suppleant:    Arne Hansson    tel  070 299 49 20
Suppleant:    Kenth Olsson    tel  070 612 14 04
Adresser:    
ordf:      Plantvägen 18, 302 93 Halmstad    
kassör:  Aron Skantz väg 11,  302 72 Halmstad    
e-post: halland@avancez.se    
Plusgiro: 44 96 49-3