40-årsjubileum i CING Skåne-Örestad

CING’s historia i Skåne-Örestad är lång men har också kantats av avbrott. Den 10:e december syntes inga avbrott i festglädjen hos de 50 Chalmerister som firade lokalavdelningens 40-årsjublieum

Redan tidigt gick vi ut med en inbjudan som var svår att motstå:

Text, letter

Description automatically generated

Inbjudan hörsammades och snabbt blev kalaset övertecknat. Efter diskussion med restaurang Bon Ici bestämde vi att alls faktiskt fick plats. Den gamla devisen Finns det hjärterum så finns det stjärterum ansågs gälla.

I den minnesskrift som skrevs i samband med CINGS 100 årsjubileum står att läsa att i Skåne bildades en lokalförening i början av 1940-talet men att denna så småningom avsomnade. 1981 gjordes en nystart av herrarna P-G Nilsson och Jerker Perers. Ett ytterligare avbrott han ske innan Mats-Åke Hugosson plockade upp bollen för några år sedan och nu sjuder lokalavdelningen av verksamhet.

Av inbjudna gäster blev det av olika anledningar till slut bara kvar en som kom, det var Jerker Perers. Att festen ägde rum en onsdag var en begränsande faktor för tillresande gäster. Vi fick dock en rad telegram – som kom i form av e-mail!

Kalaset började med mingel och ett glas bubbel, allt för att skapa en så festlig stämning som möjligt.
Vi satte oss till bords och fick soppan serverad. Den urskånska svartsoppan ställdes mot en mer västkustsk hummersoppa – svartsoppan vann, 30 mot hummersoppans 20 serveringar.

Sånghäftena, inlånade från årets Chalmersspex Aristoteles, användes flitigt och pianör Lasse Norrström ackompanjerade.

Jerker Perers gav oss en exposé över lokalavdelningens väl och ve under de första åren i början på 80-talet, telegram lästes upp och nuvarande ordförande blickade framåt och berättade lite om vad som är på gång under våren 2022.

Gåsen bars in och serverades, alla lät sig väl smaka och när restaurangen dessutom bjöd på omservering av huvudrätten hördes många suckar av välbehag.

Till äppelkakan och det därpå följande kaffet fick vi underhållning av världsklass. Hans Schiött, Robert Kjellgren och Hans Lackeus representerade Chalmersspexen Don Pedro, Charles II, Nebukadnesar, Sven Duva, Montezuma, Alexander den store och Richard III. Dessa spex uppfördes under åren 1962-1968.  Lasse Norström var pianör 1968 och ackompanjerande framförandet.

Många kända och mindre kända melodier från spexen framfördes, många glada minnen kom till ytan och intet öga var torrt när smäktande kärleksbetygelser som t.ex Glansen och O kyss mig långsamt framfördes.

En rolig koppling mellan dessa spexares framförande och årets spex Aristoteles är att i årets spex finns 1967 år huvudperson med. Dock utspelar sig handlingen nu innan Alexander kom till makten och i årets spex är han ”Alexander den lille”.

Efter sista kaffepåtåren och sista sångnumret rundades kvällen av och vi vandrade hemåt i novembermörkret, stärkta av glad samvaro, god gås och rolig underhållning.