Besök på Filbornaverket i Helsingborg

Den 18 oktober samlades 20 Chalmerister utanför Filbornaverket i Helsingborg, där vi  mottogs av vår värd Göran Skoglund.
Besöket inleddes med en presentation i en hörsal i verkets kontorsdel. Filbornaverket är en modern sopförbränningsanläggning som producerar el och fjärrvärme. Efter presentationen togs vi med på en rundvandring i hela anläggningen som gjorde ett mycket välhållet och rent intryck. Besöket avslutades med fika och frågestund.

Arrangör Kjell Östlund E70.

Text Boo Gaverus A80.


 

Snabba fakta om Filbornaverket

  • Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk
  • Nominell effekt på 18 MW el och 72 MW fjärrvärme, vilket motsvarar 6000 villors årsbehov
  • Ägs, drivs och finansieras av Öresundskraft (100% ägt av Helsingborgs stad)
  • Placerat på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg
  • Verket startades under hösten 2012 och togs i kommersiell drift i början på 2013
  • 155 meter långt, 50 meter högt med en skorsten på 85 meter. Ackumulatortanken är 60 meter hög.
  • Tar tillvara 100 % av energin i soporna; ett viktigt steg i avfallstrappan (EU:s strategi för återvinning)
  • Högeffektiv rökgasrening ger utsläpp långt under myndighetskraven
  • Minskar vägtransporterna med avfall i regionen
  • Framtidssäkrar produktionen av fjärrvärme till Helsingborg med omnejd.