Virtuellt studiebesök på Purac 2021-04-27

Marie Grönborg, K-94, välkomnade ett 20-tal deltagare från CING Skåne-Örestad till det virtuella studiebesöket på Purac. Maria är sedan förra året VD på bolaget.

 

Företaget grundades 1956 och var en direkt avknoppning från Tetra Pak.

Idag har man 150 anställda, omsätter ca 600 miljoner kronor och har verksamhet på flera orter i Sverige, i Norge, Sri Lanka samt Kina.

Purac ägs idag av kinesiska investeringsfonder.

 

Purac är verksamma inom vatten och biogas. Inom vatten erbjuder man lösningar hela vägen från källan till avloppsreningsverket.

Purac erbjuder sina kunder hjälp med allt från processvall, anläggningskonstruktion, montage, uppstart och överlämning till kund.

Dessutom underhåll och service av anläggningarna.

 

Marie berättade om företagets historia, från avknoppningen från Tetra Pak med flotationsteknik i portföljen, via brittiska ägare och satsningen på biogas till där man är idag. Modernare vattenreningsteknik med bl.a. membranteknik och med mer än 5000 projekt genomförda i mer än 70 länder.

Vatten är oerhört viktigt både för överlevnad och för industrin. Vi fick en hel del vattenfakta. Över 90 % av Sveriges befolkning får dricksvatten och avloppsvatten behandlat av kommunala vatten- och avloppstjänster. I kontrast till att nästan 2 miljoner människor dör varje år pga smutsigt vatten.

I Sverige konsumerar vi ca 200 l per person och dag. Vatten är idag väldigt billigt i Sverige jämfört med många andra länder. Ett varningens finger är dock att vårt ledningsnät är föråldrat och enorma investeringar kommer att krävas framöver, som säkert påverkar priset på vatten.

Marie avslutade med att berätta om Puracs erbjudande inom biogas samt gav exempel på olika projekt som man levererat.
Purac har ca 15 % andel i den marknad man är aktiv inom och ser ljust på framtiden.

Mötet avslutades med frågor och diskussion. Helt klart är att vatten o biogas var ett område som intresserade deltagarna och frågorna var många.

Då mötet var virtuellt kunde vi inte överlämna någon fysisk gåva till Marie men vi ”överlämnade” ett års medlemskap i CING till henne och hoppas att hon kommer med på våra aktiviteter framöver, då som deltagare.

Mycket mer info om Purac finns på www.purac.se