Avancez-klubben: Chalmers rektor Stefan Bengtsson

Inbjudan till Avancezklubben torsdagen den 8 april
Stefan Bengtsson, Chalmers rektor

Tid:  Klockan 18.15
Plats:  Via digitala verktyget Zoom (mer info nedan och i anmälan).

Anmäl dig här

(Du får ett bekräftelsemail med videolänk några dagar före.)

Den 8 april gästas Avancezklubben av Chalmers rektor, som bland annat gör en tillbakablick över året som gått:

 
 

Rektor Stefan Bengtsson kommer att summera året som gått, lyfta framgångar i verksamheten samt göra en utblick mot vår omvärld och kommentera hur han ser på 2021 och framtiden. Covid-19 har också en given plats på agendan. ”

Efter föredraget bjuder vi in till ett digitalt eftermingel  -
(notera ett av alternativen om ditt deltagande när du anmäler dig).

Avancezklubben är digital

Detta blir den tredje träffen i Avancezklubben i år, men i en lite annorlunda kostym. Vi behåller naturligtvis så långt möjligt det uppskattade upplägget med intressanta talare och ett trevligt eftermingel. Talardelen är ju den enkla delen att åstadkomma men hur skapar vi ett bra eftermingel?

Många av oss börjar ju få en viss erfarenhet av digitala möten i dessa tider. Och för dig som inte testat detta så mycket ännu, skall Avancezklubbens upplägg förhoppningsvis vara en intressant upplevelse, som visar på ett sätt att kunna umgås med chalmersvänner också på distans. Vi kommer att utnyttja de möjligheter som den nya tekniken tillåter. I detta ingår att vi för minglet kan dela upp oss i ”bord” med ett fåtal deltagare per grupp, där det går att umgås och få en trevlig mingelstund.

Väl mött på Avancezklubben!

Vänliga hälsningar,
CING LA Väst