Avancezklubben - Lena Olving

Tid: Samling från kl 18.00. Föredraget börjar kl 18.15
Plats: Vasa sal A ("Ägget"), Vasaområdet, Vera Sandbergs allé 8
Eftermingel: Direkt efter föredraget på Wijkanders, där CING bjuder på något gott att äta.

Lena Olving är ingenjör med examen i maskinteknik vid Chalmers. Under sin yrkesverksamhet har
hon haft ett stort antal företagsledande befattningar.

Lena har varit försvarskoncernen Saabs vice vd och operativa chef. Innan dess var hon 25 år på
Volvo Cars, varav 5 år i Asien och 7 år i koncernledningen. År 2013 blev Lena VD för Micronic
Mydata, som sedan dess bytt namn till Mycronic.

2006 invaldes Lena i Ingenjörsvetenskapsakademien och 2010 utsågs Lena av Veckans Affärer till
Sveriges mäktigaste kvinna i näringslivet. Lena är dotter till professor Sven Olving, tidigare rektor
för Chalmers.

Lena om innehållet i sin presentation:
Det kommer att handla om mitt yrkesliv, utmaningar, glädjeämnen, lärandet och ledarskapet. Både
i att hela mitt liv arbetat i högteknologiska och starkt konkurrensutsatta industrier, men också som
kvinna i mansdominerade miljöer.

Anmälningslänk finns här.