Avancezklubben - Stiftelsen Medicin och Teknik (SMT)

Inbjudan till Avancezklubben den 20 maj kl 18.15

SMT arbetar med stöd till multidisciplinärt samarbete och nyttiggörande av forskning
inom medicinteknik och digital hälsa.

Välkommen till tre intressanta föredrag inom området medicin och teknik. Intresserade teknologer är hjärtligt välkomna att anmäla sig.
Mötet genomförs digitalt via verktyget Zoom. Mer info i anmälan.

Anmäl dig här

Vid utvecklingen av nya tekniker, metoder och lösningar inom medicinteknik och digital hälsa krävs tvärvetenskaplig och multidisciplinär kompetens och nära samverkan för att nå bästa resultat. På Chalmers grundlades detta nära arbetssätt mellan teknik och medicin redan på 50-talet av professor Henry Wallman – en pionjär inom området.

Bengt-Arne Sjöqvist

Mer om Bengt-Arne

 
Medicinska signaler och system, Chalmers och ordförande SMT.
Berättar om historik, bakgrund och planer kring SMT och 
Henry Wallmans pris.


Sabine Reinfeldt

Mer om Sabine

Medicinska signaler och system; Chalmers. Sabine var den första pristagaren och arbetar bl a med en implanterbar benledningshörapparat.

Emma Aneheim

Mer om Emma

Avdelningen för radiofysik Sahlgrenska akademin. Emma var pristagare 2020 och arbetar med en målsökande metod samt strålterapi
för att stoppa metastaserande cancer.


Fakta om Henry Wallmans pris

Henry Wallmans pris är ett innovationspris inom medicinteknik och digital hälsa, som
från 2018 årligen via öppen nominering delas ut till yngre forskare som i nära samverkan
med expertis inom teknik och hälso- och sjukvård framgångsrikt överfört ny kunskap från
akademi till praktisk sjukvård. Bakom priset står Stiftelsen Medicin och Teknik vid Chalmers.

Prissumman uppgår till 50 000 kronor.

Henry Wallman kom till Chalmers 1948 och var pionjär inom medicinteknisk forskning och utveckling.