Ledning

För att sköta föreningens verksamhet finns det många involverade och engagerade individer, inte minst på våra olika lokalavdelningar. Det är svårt att överblicka alla dessa men många av dem finns presenterade på de olika lokalavdelningarnas sidor. Här kommer en sammanställning på vilka som är involverade i moderföreningens arbete.

Styrelsen 2024

Ordförande:

Anders Wennberg, I93
anders_wennberg [at] hotmail.com

Birgitta Tideström Dahllöf

Vice ordförande:

Birgitta Tideström Dahllöf, KF84
072-143 70 07
birgitta [at] dahllof.nu

Roger Nordman

Kassör:

Roger Nordman, K98 o TekndrK05
073-533 55 65
roger.nordman [at] gmail.com

Helena Bergström Pilo

Sekreterare:

Helena Bergström Pilo, F88
070-820 50 28
helena.bergstrom.pilo [at] cing.se

Ingela Niklasson Björn

Klubbmästare:

Ingela Niklasson Björn, K83 o TekndrK05
0730-57 52 30
ingela.niklasson.bjorn [at] cing.se

Ledamot:

Erik Björnhage, A04
072-143 70 07
 erik.bjornhage [at] cing.se

Ledamot:

Alexander Kärkkäinen, M15

Karkkainen.a [at] gmail.com

Ledamot:

Catrin Lindberg, K22
0723 - 82 47 05
catrin.a.lindberg [at] gmail.com

Sebastian Ringqvist

Ledamot:

Sebastian Ringqvist, I23
0730 - 34 66 34
sebastian.ringqvist [at] gmail.com

Kansli

Inger Berntsson

Administratör:

Inger Berntsson
Tel 031-772 47 80
info [at] avancez.se

Revisorer

Auktoriserad Revisor:

Rickard Carli, BDO

Lekmannarevisor:

Leif Danielsson, M79

Suppleant:

Anna Aspgren, M88

Valkommittée

Karin Glader, K11

Linnea Lindau, Z02

Gabriella Gatenholm, M16

Lars Stålheim, F83

Dennis Norman, M21