Ledarskapsnätverket Avancez

Är du chalmerist och brinner för ledarskap? Ta en titt på Chalmersska Ingenjörsföreningens framstående ledarskapsnätverk - Ledarskapsnätverket Avancez!

Vi vet att nätverk är avgörande, oavsett var du befinner dig i din karriär. Ledarskapsnätverket Avancez är din plattform för inspiration, personlig utveckling och möjligheten att dela ledarskapsutmaningar med andra Chalmersalumner som har erfarenhet av liknande situationer. Nätverket möts regelbundet under året i olika forum.

Om du är intresserad av att ansluta dig och vill ha mer information om Ledarskapsnätverket Avancez så anmäl dig till våra utskick via denna länk.

Under terminerna träffas vi ungefär en gång i månaden, men vi håller hårt på parollen kvalité framför kvantitet när det kommer till våra nätverksträffar. Våra sammankomster är av olika karaktär men de två vanligast förekommande varianterna är

  1. En inbjuden gäst/talare presenterar ett ämne ur sitt perspektiv. Oftast bjuds det in till en riklig mängd diskussion i både mindre och större grupper. 
     
  2. Ett tema med tillhörande frågeställningar står i centrum för en öppen och givande diskussion. Ofta skickas något kortare instuderingsmaterial ut som man kan tillgodose sig innan träffen för att få en gemensam grund. 
Träffarna hålls i tre varianter: helt digitalt, som ett fysiskt och digitalt hybridmöte där man kan delta i något av formerna, samt endast fysiskt. Nätverket är spritt över ett stort geografiskt område med deltagare från stora delar av Sverige såväl som andra delar av världen. Av den anledningen försöker vi ha digital närvaro som ett alternativ på de flesta träffar.
     

Nätverket leds av en styrgrupp som sätter agendan och riktningen för nätverket. Chalmersska Ingenjörsföreningens lokalavdelning Väst står bakom initiativet och stöder också nätverket ekonomiskt såväl som strategiskt. Utöver det välkomnas alla nätverkets medlemmar att komma med bidrag i form av återkoppling och förslag för att vi ska kunna skapa den naturliga mötesplatsen för alla ledarskapsintresserade Chalmerister. 

Enklaste sättet att nå styrgruppen med den typen av kommunikation är att gå genom Chalmersska Ingenjörsföreningen på info@avancez.se eller direkt till någon i styrgruppen om du redan har tillgång till deras kontaktuppgifter. 

Ledarskapsnätverket Avancez bjuder in alla Chalmerister att delta på våra event, såväl som studenter och examinerade. Inget krav på att vara medlem i Chalmersska Ingenjörsföreningen finns i dagsläget, men vi ser gärna att du överväger ett medlemskap då det är det stödet som gör det möjligt för oss att driva vår verksamhet.