15 oktober 2019 Chalmeristmöte på Söderbloms Telefonmuseum i Lund

Chalmeristmöte på
Tomas Söderbloms Telemuseum i Lund tisdagen den 15 oktober kl 18.

Från Graham Bell till nummerskivan.

Det sägs att Bell när han uppfunnit sin telefornapparat 1876 tyckte det var lite meningslöst, han hade ingen att prata med. Någon föreslog att han kunde ju ta kontakt med Antonio Meucci, den amerika-italienare som konstruerade den första telefonen omkring 1849, men det förslaget kan väl  Bell inte ha blivit mycket gladare av.

Nu blev det ju Bell som fick patent och kom igång med tillverkning av fungerande telefoner.

På Tomas Söderbloms Telefonmuseum i Lund fick vi se några av de allra tidigaste apparaterna som utvecklats av Bell. Tomas berättade mycket initierat om olika utvecklingssteg i telefonens tidiga historia, hur man använde galvaniska batterier för att öka möjligheter att telefonera över större avstånd, hur induktionsgeneratorn med vev infördes för att ge  ringsignal, om övergången från väggtelefoner till bordstelefoner etc.

Samlingarna i museet är mycket omfattande. Hela LM Ericssons utveckling och konkurrens med Bell Company (och andra telefonföretag) kan följas.

Den s.k.  , dvs en bordstelefon där induktionsmagneterna var dubbelkrökta och fungerade som benställning, visadesi ett stort  antal varianter. Det var Taxen, med kombinerad mikrofon och hörlur i en klyka ovanpå, som gjorde LM E till värlsdsledande telefontillverkare.
 Dyrgripen i samlingen är ett exemplar av den specialutgåva av Taxen med guldinläggningar och lur i elfenben  som tillverkades i början av 1900-talet, enligt uppgift  i tre exemplar. En levererades till ryske tsaren Nikolaj II, en gick till Kedien Egypten och den tredje, den som nu står i Söderbloms telefonmueum,  till majoren och friherren Samul von Otter. Bakgrunden är att von Otter var en mycket stridbar VD för Kristianstads telefonförening, och fick telefonen i 60-årspresent.


Vi fick höra hela historien om von Otters kamp mot Telegrafstyrelsen som ville köpa upp alla privata telefon-föreningar. Kristianstads förening blev den sista fristående i landet. Telefonföreningarnas utveckling och den statliga telegrafstyrelsens övertagande är en intressant del av telefonhistorien.

Tomas Söderblom har avgränsat sina samlingar till manuellt kopplad telefoni, dvs fram tills nummerskivan togs i bruk, och har inom detta område ett museum av yppersta världsklass.

Det var ett intesivt chalmeristmöte och vi blev mycket imponerade.

Endast en liten kärntrupp orkade ta sig till puben för att avluta med en öl och lite tilltugg.

Mats-Åke Hugoson E 59
Ordförande CING Skåne Örestad