Föredrag med CING-Östergötland och MAXAR

Inbjudan till CingÖ föredrag
Onsdagen den 30 november kl. 18.00
MAXAR Ebbegatan 13 (ovanför Campushallen i Ebbepark), Linköping
 

Vi har alla sett fantastiska bilder från Ukraina i TV och tidningar. Bilderna är resultatet av utveckling från Saab tillämpat på satellitbilder. Leif Haglund kommer att berätta om hur man bygger hela globen i 3 dimensioner med satellitbilder från Maxar och teknik från Saab. https://www.maxar.com/

Föredragshållare Leif Haglund, fd CTO Vricon och VD Maxar Sverige,
nu Senior Advisor, Maxar Int. och Adj. Prof i Fjärranalys, LiU
 

Anmälan senast den 25 november till carlolof.carlsson80@gmail.com
 
OBS! Antalet platser är begränsat så anmäl i god tid.