Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare

SQN är en utmärkelse instiftad år 2000 av The Maritime Academy of Sweden och förvaltas av Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare. Utmärkelsen har hämtat sin förebild från den franska Académie de Marine som bland annat utdelar Henri Kummerman-medaljen till förtjänta inom området Marina Transporter. SQN står för 'Sine Quae Non' - 'utan därav intet'.

Akademin har med detta namnval velat peka på den speciella blandning av fantasi, skaparkraft, obändig entreprenörsanda och djävlar anamma som måste finnas för att åstadkomma något betydande inom området Maritima transporter.

Utmärkelsen består av ett diplom och ett förtjänsttecken i guld. 

Tidigare mottagare av utmärkelsen:

Olle Widigsson och Bengt Johansson vid Stora Transport & Distribution för deras insatser vid skapandet och genomförandet av Base Port-projektet

Erkki Persson för hans pionjärinsats vid byggandet av Safe Astoria

Göran Johansson för hans initiativ i EU-projekt för Short Sea Shipping

Per Fagerlund för hans insatser för utvecklingen av ro/ro-fartyg

Bo Bengtsson (2009) för avgörande insatser vid konstruktion av lastutrymmet i en LNG-tanker

Stig Bystedt (2013) för betydelsefulla insatser i fartygsdesign vid Uddevallavarvet och Stena

​Jan Bergholtz (2015) för sina arbeten med internationella regelverk för sjösäkerhet och energieffektivitet och i sin lärarroll vid Chalmers förmedlat detta till nya generationer skeppsbyggare.

Sten Björk (2015) ”former Naval Person”, för bland annat initiativ till och genomförande av projektet ”Clean Baltic” med deltagande av samtliga länder runt Östersjön, däribland 19 formella partners samt 30 stödorganisationer, vilka under 3 års tid arbetat fram riktlinjer för hur sjöfarten skall bidra till ett ekologiskt sunt och uthålligt Östersjön.

Dan Sten Olsson (2018) for his initiative and support of developement of advanced ships and marine transport systems in the STENA sphere. Particularly foresighted is a nearly decade of support for developement and introduction of alternative marine fuels with potential to become carbon dioxide neutral.