Höstmötesdagen 2020 - LA Väst & Moderföreningen

Som vanligt samordnar vi LA Väst Höstmöte med Moderföreningens Höstmöte. Läs om hela programmet för Höstmötesdagen i  vår globala kalenderaktivitet. Du hittar den här.