>>INSTÄLLT<< - Avancez-klubben: Carina Edblad, Thomas Betong AB.

>>INSTÄLLT<<

Eventet är tyvärr inställt p.g.a spridningen av Corona

Inbjudan till Avancezklubben den 26 mars

Carina Edblad, VD Thomas Betong AB

Den 26 mars gästas Avancezklubben av Carina Edblad M86, VD för Thomas Betong AB.

Tid: Torsdag 26 mars kl 18.15 (Samling från kl 18)

Plats: Sal A, Vasa-området, Vera Sandbergs Allé 8


(När anmälan är korrekt ifylld får du en kvittens på skärmen och därefter ett kvittensmail till den mailadress du angett. Inget mail - anmälan var inte korrekt ifylld - försök igen.)

Efter föredraget eftermingel på Wijkanders - anmäl deltagande när du anmäler dig.

 

Något om Carinas bakgrund:
Född och uppvuxen i Göteborg. Tekniskt gymnasium och Väg & Vatten på Chalmers var självklara val. Är en ”passionerad samhällsbyggare” med erfarenhet av många olika roller.

Något om Carinas föredrag:
Vägen från Chalmers till VD och Styrelsearbete – några axplock och reflektioner
Hållbarhet på riktigt – Hur bidrar Thomas Betong?

 

Hjärtligt Välkomna

Lokalavdelning Väst