>>INSTÄLLT<< Avancez-klubben: Sara Wrige, präst i Svenska Kyrkan

>>INSTÄLLT<<

Tyvärr måste vi ställa in även detta event pga Corona.

Inbjudan till Avancezklubben

Sara Wrige, Chalmerist och präst i Svenska kyrkan

                                                                                                                                                        foto: Mikael Ringlander

Den 23 april gästas Avancezklubben av Sara Wrige F96 och Tekn Doktor F01, numera präst i Svenska kyrkan, som ger en presentation med rubriken:

”Naturvetaren som predikar på söndagarna”

Tid: Torsdag 23 april kl 18.15 (Samling från kl 18)
Plats: Sal A, Vasa-området, Vera Sandbergs Allé 8

Anmäl dig här.
(När anmälan är korrekt ifylld får du en kvittens på skärmen och därefter ett kvittensmail till den mailadress du angett. Inget mail - anmälan var inte korrekt ifylld - försök igen.)

Efter föredraget är det eftermingel på Wijkanders - anmäl deltagande när du anmäler dig.

Läs mer om Sara Wrige i ett förkortat utdrag ur Avancons nr 2/19 nedan:

Hos Sara möts tro & vetenskap

…..
1996 kunde Sara titulera sig civilingenjör. Locktoner hördes om att doktorera, hon hängde på och 2001 erhöll hon sin doktorshatt på Chalmers. Doktorandstudierna avsåg grundforskning inom Teknisk Fysik på atomnivå.
Återfann tron
Det var i 20-årsåldern som Sara återfann sin religiösa övertygelse efter några års avbrott under tonåren. Hon beskriver det som en långsam process och att det är en del av att vara människa och att hitta sig själv. Så under chalmerstiden utvecklades den delen av hennes liv och hon började parallellt studera teologi. Resultatet blev att Sara Wrige, F96 och Tekn.doktor F01, prästvigdes 2005. 2018 blev Sara församlingspräst i Borås.
– Även om fysiken och religionen kan ses som vitt skilda världar så är båda sätt att orientera sig och förstå världen. Att vara doktorand gav en extra träning i tänkande och analysering och det har jag verkligen haft nytta av överallt. Det är ingen motsättning utan naturvetenskapen och den kristna tron kompletterar varandras perspektiv på tillvaron.
Sara är med sin vetenskapliga och mänskliga bredd en efterfrågad resurs, bl a som skribent i GöteborgsPosten, som planerare för Vetenskapsfestivalen och som föredragshållare där bl a rubriken: ”Svarta hål enligt naturvetenskapen och enligt teologin” kan få ett svar.