Stadgar för Jubileumsstipendiet
Chalmersska Ingenjörsföreningens lokalavdelning i
Småland och Blekinge

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma Småland och Blekinge och behovet av civilingenjörer för industri och samhälle i regionen. Stipendiet kan delas ut till en teknolog vid Chalmers som gjort sitt examensarbete om min 30 poäng (Kollas) på något företag eller någon verksamhet i lokalavdelningens område, eller om examensarbetet på något annat sätt har beröringar med regionen. Utdelningen sker, om sökande och ekonomiska medel finns, lämpligast en gång om året. Normalt skall stipendiet vara 10.000 SEK, eller vad styrelsen bestämmer, och stipendiaten plus en partner bjuds på någon av lokalavdelningens vår- eller höstmöte, där arbetet presenteras och stipendiet under högtidliga och festliga former överlämnas. Styrelsen för Cing-SmB utser enväldigt stipendiaten och beslutet går inte att överklagas.

Stipendiaten måste uppfylla nedanstående kriterier:
  1. Examensarbetet skall vara utfört och godkänt eller att handledaren bedömer att arbetet skall bli godkänt.
  2. Stipendiaten skall med stor sannolikhet bedömas få sin examen vid Chalmers tekniska högskola om examen inte redan är klar.
  3. Examensarbetet skall ha en väsentlig anknytning till regionen, normalt skall det ha utförts vid något företag och/eller verksamhet i regionen.

Vid flera sökanden utdelas stipendiet till den som, i prioritetsorning:
  1. Kan antas bli kvar i Småland Blekinge och delta i lokalavdelningens framtida fester.
  2. Kan antas bli kvar i regionen.

Stadgarna är antagna vid Chalmersska Ingenjörsföreningens lokalavdelning i Småland och Blekinges vårmöte 2009-04-18.
 

Stipendiat 2021

Edvin Alfredsson Examensarbetet utfördes vid det småländska företaget Husqvarna och handlade om Surface Roughness Inspection System.

Edvin Alfredsson och Johan Edvardsson

 

Stipendiat 2013

Joel Spångby Examensarbete: Identification of information needs, A prerequisite for using BIM as an information system

Joel Spångby och Olle Lindqvist

 

Stipendiat 2012

Anna Larsson Examensarbete: Flexibla kontor, Junex-kvarteret i samband med Vättern

Ida Karlsson för examensarbete: Materials for Applications in the IKEA Decoration Range

Ida Karlsson och Olle Lindqvist