2023 års Gustaf Dalénmedaljör

Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelar Björn Rosengren, M86 2023 års Gustaf Dalén medalj

Björn Rosengren har en lång och framgångsrik näringslivskarriär med positioner som VD och koncernchef för ABB, Sandvik och Wärtsilä och dessförinnan som vice VD och affärsområdeschef inom Atlas Copco. Han gjorde tidigt efter chalmersexamen år 1985 karriär i olika positioner i en rad internationella företag. 

Bland många framstående insatser nämns ofta Björns förmåga att utveckla organisationer och samarbetskulturer vilka genomgående har lett till stark resultatutveckling. Han har skapat en entreprenörsanda i företagen genom att decentralisera och bilda divisioner som separata starka resultatenheter, vilka sedan har genererat hög lönsamhet med frihet under ansvar. 

Han har ett stort engagemang i ABB:s hållbarhetsstrategi där företaget har mycket höga ambitioner. Björn har under sin karriär inom tekniktunga koncerner alltid stöttat initiativ för att öka intresset bland unga kvinnor att välja en ingenjörskarriär. Han har också med starkt engagemang verkat i flera positioner inom tunga internationella organisationer såsom European Roundtable of Industrialists, World Economic Forum och ett antal ideella organisationer såsom The World Childhood Foundation, där han även ingår i styrelsen. 

Utdelning av Gustaf Dalén medaljen sker i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens vårmöte i Göteborg den 10 juni 2023.