After Work i Lund

Torsdagen den 15:e februari samlades ett 15-tal Chalmerister på
Bishops Arms i Lund. Vi kom från Helsingborg, Malmö, Lund,
Kristianstad mfl. orter. Vi var en blandning av yrkesverksamma
och pensionärer. Tyvärr endast män, inga kvinnor hade hörsammat
kallelsen. På bilen syns från vänster valnämndens ordförande Mikael
Hallhagen K91, kassör Kristian Eklund E06 och längst till höger Mats -Åke
Hugoson E59.
Boo Gaverus
, A80