Årsmöte för CING Halland måndagen 3 maj 2021 kl 18.00 via ZOOM

Större delen av styrelsen omvaldes och ordföranden och vice ordföranden bytte plats.
Den nya styrelsen består nu av:
Staffan Claesson, CIV77 ordförande,
Ulf Johansson, CIV83, TeknlicA86 vice ordförande,
Hans-Erik Eldemark, CIE77 sekreterare,  
Kenth Olsson, CIM74 klubbmästare,
Bengt Johansson, CIV69 kassör.
Pontus Lindström, IngM92 ,
Bengt Tönsgård, CIM75 .suppleant.