Chalmerist, tag nu chansen att bibehålla och utöka dina nätverk genom fortsatt medlemskap för 2024!

Missa inte att förnya ditt medlemskap i Chalmersska Ingenjörsföreningen. Här är du med i ett nätverk som är aktivt för chalmerister runt om i världen och som ger dig möjligheter att träffa andra chalmerister, socialt och/eller professionellt. 

Medlemskapet ger dig:
•    Nätverk lokalt och globalt
•    Tillgång till intressanta aktiviteter som anordnas runt om i världen av våra 14 lokalavdelningar
•    Möjligheten att följa utvecklingen på Chalmers och den senaste forskningen
•    Tidningen Avançons med högaktuella artiklar fyra gånger per år
•    Rabatter i Göteborg på restaurang Wijkanders, L’s kitchen, Store med flera på minst 10 %
•    Rabatt på 10 % på Holtermann Hostel vid övernattning i Göteborg (juni-aug)

Medlemsavgiften är 375 kr/år för 2024. Bor du utomlands kostar det 150 kr extra att erhålla Avançons i brevlådan. (pdf är gratis)

Om du är född 1946 eller tidigare betalar du endast 188 kr/år.

Hur betalar jag?

Se vår hemsida och under fliken "Medlemskap" ser du alla rabbaterna.

Som medlem hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR. Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling i integritetspolicyn på vår hemsida; www.avancez.se/om-oss/dokument.

Följ Chalmersska Ingenjörsföreningen på hemsidan: www.avancez.se för att se vad som händer i föreningen.

------------------------------------------

Chalmers Alumni, utilize your membership in one of Europe’s biggest alumni associations!

Don't forget to renew your membership in Chalmers Alumni Association. As a member you are a part of a unique global network that is active for Chalmers Alumnis around the world and which gives you the opportunity to meet other alumni both socially and professionally.

Membership gives you:
•    Network locally and globally
•    Access to interesting activities organized around the world by our 14 local branches
•    The opportunity to follow Chalmers and the latest research
•    The magazine Avançons with highly topical articles four times a year
•    When visiting Gothenburg you will get discounts at restaurant Wijkanders, L's kitchen, Store and others of at least 10%, and 10% discount at Holtermann Hostel when staying overnight (June-Aug)

The membership fee is SEK 375/year for 2024. Living outside of Sweden? Add 150 SEK to the membership fee to receive Avançons in paper format, otherwise you receive it digitally.

If you were born in 1946 or earlier, you only pay SEK 188/year.

As a member, we handle your personal data in accordance with GDPR. You can read more about our personal data processing in the privacy policy on our website; www.avancez.se/om-oss/dokument.

How do I pay? 

More information at the website