Gustaf Dalén-medaljör 2024

Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelar Peter Andrekson 2024 års Gustaf Dalén medalj med motiveringen: Professor Peter Andrekson har en lång och framgångsrik forskningskarriär inom fotonik, och mer specifikt optisk fiberkommunikation. Disciplinen ligger i gränslandet mellan optik, fasta tillståndets fysik och elektronik. Han har byggt upp forskningen från grunden och skapat en ledande forskargrupp. Utöver att vara avdelningschef leder han också ett nationellt forskningscenter (FORCE) med samverkande institutioner.
 

Andrekson har en mycket omfattande publikationslista med över 650 publikationer och är fortsatt mycket produktiv med vetenskapliga artiklar. Att nämnas bland hans forskningsresultat är mycket lågbrusig parametrisk förstärkning i optiska fibrer och kommunikation i rymden där noggrannhet, snabbhet och känslighet är viktiga parametrar. Han har framför allt utvecklat experimentella tekniker för signaldetektering och för utökad hastighet och precision. 

 

Sedan 2001 är Andrekson professor vid Chalmers och han har erhållit stora forskningsanslag över åren där European Research Council med ”ERC Advanced Grant” och KAW forskningsprojekt är speciellt hedrande. Han är för närvarande en av Vetenskapsrådets s.k. rådsprofessorer sedan 2016 och Wallenberg Scholar sedan 2012. Andrekson är ledamot i IVA, samt Fellow både i IEEE och Optica.
Andrekson har handlett över 25 doktorander till examen vid Chalmers och är fortsatt en mycket uppskattad handledare. Han har också ett framgångsrikt samarbete med ett antal företag och forskargrupper inom fiberområdet bl.a. med Bell Labs (USA) och Sumitomo (Japan) samt DTU i Lyngby.

Utdelningen av medaljen kommer att ske i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens Vårmöte den 20 april på Campus Johanneberg.