Nominering till Gustaf Dalénmedalj 2024

Förslag till Gustaf Dalén-medaljör 2024

In English

Gustaf Dalén-medaljen delas ut varje år av Chalmersska Ingenjörsföreningen till minne av chalmeristen, entreprenören och Nobelpristagaren Gustaf Dalén (1869-1937). Gustaf Dalén belönades med Nobelpriset i fysik 1912.

Gustaf Dalén är också känd för sin obotligt optimistiska grundsyn på livet. Medaljen till hans minne instiftades 1948, och belönar "förtjänstfull verksamhet baserad på Chalmers kompetensområden, vilka spänner från teknikens matematiska och naturvetenskapliga grunder, via ingenjörstekniken i vid mening, till teknikens industriella och samhälleliga förverkligande."
Alla medlemmar i Chalmersska Ingenjörsföreningen välkomnas nu att nominera kandidater till 2024 års Gustaf Dalén-medalj. Utmärkelsen kan endast ges till personer med examen från Chalmers tekniska högskola. 

Vi ser gärna att det kommer in förslag på medaljörer verksamma inom såväl universitet och högskolor som i näringslivet, och gärna också från verksamheter som på annat sätt är kopplade till Chalmers kompetensområden. Se (https://avancez.se/om-oss/gustaf-dalen) för en lista över tidigare mottagare av medaljen. Se bilaga 1 över samtliga medaljörer.

Gustaf Dalén-medaljen tillfaller bara en person om året. Din nominering är därför viktig! Notera även att tidigare nominerade kandidater gärna skall nomineras igen om de ännu inte erhållit medaljen!

NOTERA!!!  Är tidigare nominering äldre än 5 år (före 2020 Dalén medalj) så är förnyad nominering nödvändig. 
Nomineringen får gärna vara kortfattad, ca en A4-sida enligt mallförslag. Mall i pdf-format som kan fyllas i hämtas på hemsidan, (https://avancez.se/om-oss/gustaf-dalen).

För att vi skall ha möjlighet att behandla förslaget rättvist är det nödvändigt att det innehåller:
•    Kort sammanfattande motivering 
•    Meritförteckning med kort personbeskrivning inklusive födelsedata, utbildningar, befattningar samt andra viktiga aktiviteter och uppdrag

NOTERA: Enbart förslag på individ utan motivering är inte tillräckligt för bedömning av kommittén (§6 i stadgar)

Som ett stöd för Dig kan man se några exempel på tidigare motiveringar (https://avancez.se/om-oss/gustaf-dalen).

Din skriftliga nominering ska vara föreningen tillhanda senast den 31 oktober 2023:

Via e-post till info@avancez.se 
Inger Berntsson
Chalmersska Ingenjörsföreningen
Chalmers Tekniska högskola AB
412 96 Göteborg.  

Efter en första genomgång kommer kommittén i förekommande fall att återkomma med begäran om ytterligare kompletterande underlag, exempelvis en beskrivning av de insatser som ligger till grund för Din motivering. 

Har Du några frågor ring gärna sekreteraren i kommittén Claes Niklasson 0731 57 46 90 eller skriv ett e-brev till claesn@chalmers.se

Med hjärtliga hälsningar, Christer Karlsson, ordf.