Podd från Chalmers

Chalmers har startat en ny podd, och den är intressant för Chalmers alumner då det är just chalmerister som alumner, forskare och studenter som är och kommer att bli intervjuade.
Det kommer att produceras och publiceras ca 3 avsnitt i månaden. Följ gärna podden här.
I Verapodden från Chalmers i hör du personliga samtal kring aktuella frågor med forskare, studenter och alumner. Vilka är deras erfarenheter, drivkrafter och visioner? Vad blir det av kunskapen från Chalmers.

Här är senaste avsnitten:
Maskiningenjör i drömsits
https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/maskiningenjor-i-dromsits/

 

Vera Sandberg – ingenjör och pionjär 
https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/vera-ingenjor-och-pionjar/
 

Nobelpriset – ett detektivarbete 
https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/nobelpriset-ett-detektivarbete/
 

Ingen teknik flyger ensam 
https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/ingen-teknik-flyger-ensam/
 

Går på djupet med ytor
https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/gar-pa-djupet-med-ytor/

Olika barn leka bättre 
https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/verapodden-olika-barn-leka-bat…

Om kossor, klimatet och ett grönt pulver 
https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/verapodden-om-kossor-klimatet-…
 

Här är alla avsnitt:
https://verapodden.podbean.com/
 

Redaktör Ann-Christine Nordin
Kommunikatör | Communications officer