Upprop - Nollan behöver ditt stöd i höst som seniorphadder för Elektro- och Medicinteknik

Detta upprop, som kommer från Chalmersska Ingenjörsföreningen (CING) och E0K på Elektroteknik och Medicinteknik, är riktat till dig som relativt nyligen tagit din examen på Chalmers.

Vi önskar att du vill ställa upp som seniorphadder (= alumn med examen från Chalmers) i någon av de ordinarie phaddergrupperna på Elektro- och Medicinteknik, inför årets ankomst av Nollan.

Vad förväntas av dig? Ditt bidrag är att med din erfarenhet från studietiden vara en ”vuxenkontakt” för Nollan i en phaddergrupp. Något som vi vet är mycket uppskattat av både Nollan och deltagande teknologphaddrar, efter att programmet nu genomförs för femte året. Så ge tillbaka lite av din erfarenhet från Chalmerstiden och anmäl ditt intresse via denna LÄNK nu.
Din insats är efterfrågad och uppskattad, så ge det en chans!

Har du några frågor, kontakta: Arne Billestedt på 0761-113740 eller via arne.billestedt@gmail.com

Bästa hälsningar Chalmersska Ingenjörsföreningen och E0K /gm
Arne Billestedt, CING LA Väst och
William Nordkvist, Phadderchef E0K-22

Nedan kan du läsa presentationen av seniorphaddrar ur Gulgölingsboken 2022, som Nollan får
inför ankomsten till Chalmers

Seniorphaddrar på Elektro och Medicinteknik
Vet du att vi idag är 60 000 chalmerister med examen från Chalmers? Alla vi har varit med om det du kommer att uppleva under de närmaste åren. Det mesta nytt och roligt, men också en del krävande och utmanande perioder.
Vi alumner med examen från Chalmers, vill gärna hjälpa till för att ge dig en bra start på studietiden, som ett slags ”vuxenstöd”. Med oss kan du fråga/diskutera om precis allt runt din studiesituation. Ingen fråga är för enkel eller för liten att ta upp med oss.

Därför kommer du i samband med studiestarten att bli sammanknuten med minst en seniorphadder = (chalmerist med examen) via din phaddergrupp, som du kan ha som hjälp i frågor runt chalmerstiden. Vi hoppas att denna hjälp skall få dig att känna dig ännu mer välkommen och ”hemma” på Chalmers redan från början! Vi ser fram emot att träffa dig och dina studiekamrater vid starten efter sommaren!