Stadga för Lokalavdelning Väst

beslutad 2022-11-12 (äldre indragen stadga, beslutad 2014-10-01)

Handlingar under Höstmöte 2023 - uppdaterade 2023-11-06

Dagordning,

Protokoll från årsmöte 2023 Presentation under årsmötet 2023

Äldre Höstmötesprotokoll:

Höstmötesprotokoll och Dagordning och presentationer vid höstmöte 2022. Verksamhetsberättelse, Resultat och Balansräkning, Revisionsrapport för 2021

Höstmötesprotokoll och Dagordning och presentationer vid höstmötet 2021. Verksamhetsberättelse 2020.

Höstmötesprotokoll och Dagordning och presentationer vid höstmötet 2020. Verksamhetsberättelse 2019

Höstmötesprotokoll 2019 finns här. Resultat och balansräkning här. Revisionsberättelse här.

Höstmötesprotokoll 2018 finns här.

Höstmötesprotokoll 2017 finns här.

Höstmötesprotokoll 2016 finns här. Resultatrapport här. Revisionsberättelse här.

Höstmötesprotokoll 2015 finns här.

Höstmötesprotokoll 2014 finns här.
​ 
Höstmötesprotokoll 2013 finns här.

Höstmötesprotokoll 2009 finns här.

Höstmötesprotokoll 2008 finns här.