Stadga för Lokalavdelning Väst

beslutad 2022-11-12 (äldre indragen stadga, beslutad 2014-10-01)
 

Handlingar till Höstmöte 2022 - uppdaterade 2022-11-13

Höstmötesprotokoll 2022 inkl ny Stadga (signerade),   Dagordning, Presentation under mötet
Avseende 2021; Verksamhetsberättelse, Resultat och Balansräkning, Revisionsrapport,
Motion; Föreslagen stadga, Beskrivning ändring av stadga
Avseende 2023; Verksamhetsplan & budget, Förslag till funktionärer

Äldre Höstmötesprotokoll:

Höstmötesprotokoll 2021. Dagordning och presentationer vid höstmötet 2021. Verksamhetsberättelse 2020.

Höstmötesprotokoll 2020. Dagordning och presentationer vid höstmötet 2020. Verksamhetsberättelse 2019

Höstmötesprotokoll 2019 finns här. Resultat och balansräkning här. Revisionsberättelse här.

Höstmötesprotokoll 2018 finns här.

Höstmötesprotokoll 2017 finns här.

Höstmötesprotokoll 2016 finns här. Resultatrapport här. Revisionsberättelse här.

Höstmötesprotokoll 2015 finns här.

Höstmötesprotokoll 2014 finns här.
​ 
Höstmötesprotokoll 2013 finns här.

Höstmötesprotokoll 2009 finns här.

Höstmötesprotokoll 2008 finns här.