Stadgar för Lokalavdelning Väst

hittar du här.
 

Handlingar till Höstmöte 2021

Dagordning, Verksamhetsberättelse 2020, Resultat och Balansräkning 2020, Revisionsrapport 2020, Verksamhetsplan 2022, Förslag till funktionärer 2022

Höstmötesprotokoll:

Höstmötesprotokoll 2020 finnas här. I protokollet finns Verksamhetsberättelse 2019, Resultat och Balansräkning 2019 samt Revisionsberättelse 2019. Agenda som bildspel till Höstmöte 2020 finns här.

Höstmötesprotokoll 2019 finns här. Resultat och balansräkning här. Revisionsberättelse här.

Höstmötesprotokoll 2018 finns här.

Höstmötesprotokoll 2017 finns här.

Höstmötesprotokoll 2016 finns här. Resultatrapport här. Revisionsberättelse här.

Höstmötesprotokoll 2015 finns här.

Höstmötesprotokoll 2014 finns här.
​ 
Höstmötesprotokoll 2013 finns här.

Höstmötesprotokoll 2009 finns här.

Höstmötesprotokoll 2008 finns här.