Styrelse Lokalavdelning Småland-Blekinge 2023

Ordförande

Björn Andersson, E84
Telefon +46 70-170 41 48

Vice Ordförande

Aleksandra Ohlson, ArkA01
Telefon +46 70-291 52 82

Missing media item.

Kassör

David Lundmark, E95
Telefon +46 70-819 48 80

Sekreterare

Lena Rylander
Telefon +46 70-994 12 15

Klubbmästare

Håkan Larsson, M83
Telefon +46 70-666 75 13

Ledamot

Andreas Widroth, M13
Telefon +46 70-917 97 06

Ledamot

Anny Osbäck, TD14
Telefon +46 706468399

 

Senior advisor

Rolf Snygg, E69
Telefon +46 70-598 71 04

 

Mail till lokalavdelning SmB är smalbl@avancez.se

Presentation av styrelsen 2023

Björn Andersson E84, Ordförande

Arbetat med elmaskiner och kraftelektronik först på institutionen för Elmaskinteknik och Kraftelektronik, Elmo i Flen, Högskolan i Kalmar och just nu på Toyota i Mjölby men bor i Kalmar.

Aleksandra Ohlson ArkA01, Vice ordförande

Info kommer

David Lundmark E95, Kassör

Har tidigare jobbat med system för vägavgiftsupptagning på Kapsch TrafficCom i Jönköping. Är numera anställd på Consid i Göteborg som konsult. Har också ett sidouppdrag som kassör och styrelseledamot i Månsarps innebandyklubb.

Lena Rylander, Sekreterare

Tidigare anställd hos Ernst & Young och Ernst & Young Management Consulting, administratör för CING, Chalmersska Ingenjörsföreningen, och som konsult på Chalmers, Kommunikation & Marknad.

Håkan Larsson M83, Klubbmästare

Efter första jobbet på Trioplast har jag arbetat som konsult med effektivisering inom produktion, planering och affärssystem på: MYSIGMA, Coopers, IBS och Industrikonsult Solme Engineering.

Andreas Widroth, M13, Ledamot

Driver en ingenjörsbyrå som hjälper kunden med tekniska lösningar enligt önskemål. Områden som jag mestadels varit verksam inom är fläktar, filtrering av gaser, öl, vatten och godis där tekniken bakom har varit huvudfokus.

Anny Osbäck, TD14, Ledamot

Arbetar som gruppchef för Systemägargrupp på RnD&E på Enertech AB (CTC Värmepumpar) i Ljungby. Gruppen ansvarar för Product Lifecycle Management system vid produktutveckling, Dimensionerings- och offertverktyg för Värmepumpar samt andra supportsystem kring värmepumpslösningar.

Rolf Snygg E69, Senior Advisor

Som styrelsemedlem sedan drygt fyrtio år bidrar jag med kontinuitetYrkeslivet ägnades främst åt miljövårdsprodukter inom ABB Fläkt och Alstom med arbete på alla nivårer från avd.chef till VD, avslutningsvis även här som Senior Advisor.

 

Revisorer

  • Ordinarie revisor Bengt-Åke Sörstedt, M70
  • Ordinarie revisor Bert Milling, V70
  • Revisorssupplent Håkan Hallin, S75

     

Valkommittée

  • Johan Edvardsson, S96
  • Magnus Larsson, E83
  • Olle Lindquist, M67