Styrelse Lokalavdelning Småland-Blekinge 2022

Ordförande

Björn Andersson, E84
Telefon +46 70-170 41 48

Vice Ordförande

Aleksandra Ohlson, ArkA01
Telefon +46 70-291 52 82

Kassör

Bert Milling, V70
Telefon +46 76-320 18 06

Sekreterare

Lena Rylander
Telefon +46 70-994 12 15

Klubbmästare

Håkan Larsson, M83
Telefon +46 70-666 75 13

Ledamot

Anders Haggren, E82
Telefon +46 70-600 93 64

Ledamot

David Lundmark, E95
Telefon +46 70-819 48 80

 

Senior advisor

Rolf Snygg, E69
Telefon +46 70-598 71 04

 

Mail till lokalavdelning SmB är smalbl@avancez.se

Presentation av styrelsen

Björn Andersson E84, Ordförande

Arbetat med elmaskiner och kraftelektronik först på institutionen för Elmaskinteknik och Kraftelektronik, Elmo i Flen, Högskolan i Kalmar och just nu på Toyota i Mjölby men bor i Kalmar.

Aleksandra Ohlson ArkA01, Vice ordförande

Info kommer

Bert Milling V70, Kassör

Arbetade 35 år på Ljungby kommuns tekniska förvaltning med markexploatering, ekonomi och chefskap.

Lena Rylander, Sekreterare

Tidigare anställd hos Ernst & Young och Ernst & Young Management Consulting, administratör för CING, Chalmersska Ingenjörsföreningen, och som konsult på Chalmers, Kommunikation & Marknad.

Håkan Larsson M83, Klubbmästare

Efter första jobbet på Trioplast har jag arbetat som konsult med effektivisering inom produktion, planering och affärssystem på: MYSIGMA, Coopers, IBS och Industrikonsult Solme Engineering.

Anders Haggren E82, Ledamot

Har arbetat på AccuRay Scandinavia AB, Enator Industriteknik AB och Tetra Pak AB. På Tetra Pak 5 år i Romont i Schweiz som IT-chef. Är nu lärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Är också styrelseledamot i Växjö Energi AB.

David Lundmark E95, Ledamot

Har tidigare jobbat med system för vägavgiftsupptagning på Kapsch TrafficCom i Jönköping. Är numera anställd på Consid i Göteborg som konsult. Har också ett sidouppdrag som kassör och styrelseledamot i Månsarps innebandyklubb.

Rolf Snygg E69, Senior Advisor

Som styrelsemedlem sedan drygt fyrtio år bidrar jag med kontinuitet.
Yrkeslivet ägnades främst åt miljövårdsprodukter inom ABB Fläkt och Alstom med arbete på alla nivårer från avd.chef till VD, avslutningsvis även här som Senior Advisor.