Styrelse Lokalavdelning Småland-Blekinge 2024

Ordförande

Björn Andersson, E84
Telefon +46 70-170 41 48

Vice

Vice ordförande

Håkan Larsson, M83
Telefon +46 70-666 75 13

Kassör

David Lundmark, E95
Telefon +46 70-819 48 80

Sekreterare

Lena Rylander
Telefon +46 70-994 12 15

Andreas Widroth

Klubbmästare

Andreas Widroth, M13
Telefon +46 70-917 97 06

Ledamot

Anny Osbäck, TD14
Telefon +46 706468399

 

Ledamot

Kennert Anderson, E86
Telefon +46 0705-424777

 

 

Mail till lokalavdelning SmB är smalbl@avancez.se

Presentation av styrelsen 2024

Björn Andersson E84, Ordförande

Arbetat med elmaskiner och kraftelektronik först på institutionen för Elmaskinteknik och Kraftelektronik, Elmo i Flen, Högskolan i Kalmar och just nu på Toyota i Mjölby men bor i Kalmar.

Håkan Larsson M83, Vice ordförande

Efter första jobbet på Trioplast har jag arbetat som konsult med effektivisering inom produktion, planering och affärssystem på: MYSIGMA, Coopers, IBS och Industrikonsult Solme Engineering.

David Lundmark E95, Kassör

Har tidigare jobbat med system för vägavgiftsupptagning på Kapsch TrafficCom i Jönköping. Efter en tid som konsult på Consid i Göteborg är jag numer konsult i egen regi. Har också ett sidouppdrag som kassör och styrelseledamot i Månsarps innebandyklubb.

Lena Rylander, Sekreterare

Tidigare anställd hos Ernst & Young och Ernst & Young Management Consulting, administratör för CING, Chalmersska Ingenjörsföreningen, och senast som konsult på Chalmers, Kommunikation & Marknad.

Andreas Widroth, M13, Klubbmästare

Driver en ingenjörsbyrå som hjälper kunden med tekniska lösningar enligt önskemål. Områden som jag mestadels varit verksam inom är fläktar, filtrering av gaser, öl, vatten och godis där tekniken bakom har varit huvudfokus.

Anny Osbäck, TD14, Ledamot

Arbetar som gruppchef för Systemägargrupp på RnD&E på Enertech AB (CTC Värmepumpar) i Ljungby. Gruppen ansvarar för Product Lifecycle Management system vid produktutveckling, Dimensionerings- och offertverktyg för Värmepumpar samt andra supportsystem kring värmepumpslösningar.

Kennert Andersson, E86, Ledamot

Info kommer

Revisorer

  • Ordinarie revisor Bengt-Åke Sörstedt, M70
  • Ordinarie revisor Bert Milling, V70
  • Revisorssupplent Håkan Hallin, S75

     

Valkommittée

  • Johan Edvardsson, S96
  • Magnus Larsson, E83
  • Olle Lindquist, M67